Cena Alžbety Güntherovej – Mayerovej 2011

Obrázok k článku

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel bola 16. apríla 2011 v Červenom Kláštore po štvrtýkrát slávnostne udelená cena Pamiatkového úradu  SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2011 v prítomnosti ministra kultúry SR Daniela Krajcera.

Tohtoročnými laureátmi ceny sa stali architekt, pamiatkar, prvý dekan Fakulty architektúry a pozemného staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, historik architektúry, archeológ a výskumník prof. Dr. Ing. arch. Alfred Piffl, CSc. in memoriam (1907 – 1972), ktorého osobnosťje úzko spätá s našimi pamiatkami, predovšetkým s výskumom, záchranou a rekonštrukciou Bratislavského hradu, Ing. arch. Aurélia Smreková, architektka a pamiatkarka, dlhoročná spolupracovnička Krajského pamiatkového úradu v Prešove a prof. PhDr. Milan Togner, CSc., významný historik umenia, emeritný profesor Filozofickej fakulty Palackého univerzity v Olomouci, ktorý pôsobil aj na Slovensku a dodnes spolupracuje s tunajšími umeleckohistorickými inštitúciami.

Ceny odovzdala generálna riaditeľka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky PhDr. Katarína Kosová. Na podujatí organizovanom Pamiatkovým úradom SR v Kostole sv. Antona Pustovníka v areáli národnej kultúrnej pamiatky – kartuziánskeho kláštora v Červenom Kláštore sa ďalej zúčastnili zástupcovia Sekcie pamiatkového dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, riaditelia slovenských kultúrnych inštitúcií, pracovníci Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov, ale aj širšia odborná a laická verejnosť.

Zdroj: Pamiatkový úrad SR

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Ocenili zakladateľov pamiatkových úradov

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel udelili v sobotu 24. apríla 2010 v Červenom Kláštore v Kežmarskom okrese cenu Pamiatkového úradu SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2010. Laureátmi tohto najvyššieho ocenenia za pamiatkovú ochranu sa stali: Stanislav Dúbravec, Alojz Jursa a František Markuš in memoriam. Ocenení stáli pred 50 rokmi pri zrode dnešných krajských pamiatkových úradov v Banskej Bystrici, Bratislave a v Prešove. Ceny odovzdala generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR Katarína Kosová. Agentúru SITA o tom informovala Mária Riháková z Pamiatkového úradu Bratislava, redakcie Pamiatky a múzeá.