MATERIÁLY

Skupina materiály obsahuje základné údaje o látkach alebo jednoduchých výrobkoch používaných v remesle, konzervátorskej a reštaurátors…

Pergamen

Pergamen je prírodný materiál. Ide vlastne o špeciálne spracovanú zvieraciu kožu. Používal sa v minulosti ako materiál, na ktorý sa písalo…

Gotika

Pre tých, ktorých zaujímajú naše staré dejiny odporúčame navštíviť Slovenskú národnú galériu a Mestské múzeum v Bratislave, kde si a…