Múzeum kultúry Rómov na Slovensku

Zriadením Dokumentačného centra rómskej kultúry na Slovensku (dnes Múzea kultúry Rómov na Slovensku) v roku 2002 pri Slovenskom národnom múzeu v Martine boli vytvorené základné predpoklady pre činnosť dokumentačného, vedeckovýskumného a metodického pracoviska s celoslovenskou pôsobnosťou, zameraného na dejiny a kultúru Rómov na Slovensku.Jednou z priorít pracoviska je stála prezentácia rómskej kultúry, predovšetkým prezentácia vývoja historického sídelného prostredia, vývoja obydlia, spôsobov bývania, tradičných zamestnaní, remesiel a výrob, charakteristických pre jednotlivé sociálne vrstvy tejto minority vrátane jej postavenia v rámci tradičných lokálnych spoločenstiev na Slovensku.

Realizáciou a sprístupnením stálej expozície Romano drom/Cesta Rómov bola ukončená I. etapa prezentácie rómskej minority v rámci celoslovenskej národopisnej expozície v prírode.

Jej pokračovaním bude v II. etape realizácia rómskej osady, prezentujúcej náročnejšie konštruované obydlia tzv. usadlých Rómov, koexistujúcich s majoritou, s dôrazom na možnosť prezentácie tradície rómskych remeselníkov a hudobníkov. V rámci Slovenska je príkladom takéhoto osídlenia región Turiec. Tento zámer plne postihnú tri rómske obydlia, dvojdielne objekty hlinenej, resp. zrubovej konštrukcie, ktoré budú situované v areáli Múzea slovenskej dediny na okraji regiónu Turiec v blízkosti objektu kúrie z Blažoviec.

Následne bude v III. etape realizovaná samostatná rómska osada s neusporiadaným urbanizmom, pozostávajúca z jednopriestorových a dvojpriestorových objektov realizovaných technikou zrubovou, hlinenou a rámovou s vypletanými a omazávanými stenami, prezentujúca východoslovenskú, prevažne spišsko-šarišskú oblasť. Časť jednopriestorových objektov by mala mať ohnisko umiestnené zvonku pred vchodom, časť vo vnútri, aby bolo možné prezentovať spôsob života Rómov vrátane vnútorných a rodových štruktúr v rámci osady. Toto architektonické zoskupenie by malo byť zamerané na priblíženie špecifického spôsobu života Rómov so zdôraznením javov ich duchovnej kultúry.

Názov stálej expozície: Romano Drom/Cesta Rómov
Miesto: Slovenské národné múzeum v Martine, Malá hora 2
Autori: PhDr. Hana Zelinová, Mgr. Adriana Daneková
Odborná spolupráca: PhDr. Arne Mann, CSc., Ústav etnológie SAV, Bratislava
PhDr. Anna Rácová, CSc., Ústav orientalistiky SAV, Bratislava
Mgr. Dušan Deák, PhD., Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Spolupráca: Mgr. Gabriela Dobrovičová; PhDr. Tatiana Siekliková; Vlasta Jankovská; Vojtech Farkaš; Ing. Jaroslava Ďurdíková; Mgr. Michala Sedláčková; PhDr. Eva Pančuhová; PhDr. Alžbeta Gazdíková
Výtvarno-priestorové riešenie: Jaroslav Válek; Ivan Bílý; Tvorivec, s. r. o.
Realizácia: Milan Kovalčík – Štýl

Výstava zo zbierok:
Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku

Fotografie a archívne materiály:
Muzeum romské kultury, Brno
Krajské múzeum v Prešove
Ústav etnológie SAV, Bratislava
MV SR – Štátny archív v Bytči, pobočka Martin
Slovenská národná knižnica, Martin
Pavel Scheufler
PhDr. Arne Mann, CSc.
PhDr. Eva Davidová, Csc.
Lukáš Houdek
Peter Hupka
Daniel Krasa

Filmová projekcia:
Rómska tlačová agentúra
Slovenská televízia
Divadlo Romathan

Generálny partner SNM: Poštová banka, a.s.
Mediálni partneri: TASR, Slovenský rozhlas, Slovakia Online,

S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR

Otvorené: 10.00 – 14.30 h denne okrem pondelka a soboty; od 1. mája zmena otv. hodín od 9.00 – 18.00 h

Kontakt pre ďalšie informácie:
PhDr. Hana Zelinová
PhDr. Tatiana Siekliková
mail: mrk@snm-em.sk
tel.: 043/ 43 832 94,
0905/723 653

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Medzinárodný deň Rómov

Dňa 12. apríla 2008 od 9.00 do 16.00 sa v areáli Slovenského národného múzea v Martine – Múzea slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch uskutoční podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov.

Slovenské národné múzeum

Slovenské národné múzeum je najväčšou múzejnou inštitúciou v Slovenskej republike. Pôsobí viac ako sto rokov. Má vo svojom zbierkovom fonde viac ako 3,5 mil. zbierkových predmetov zo všetkých vedných odborov. Spravuje aj niekoľko desiatok objektov, mnohé sú zapísané v Registri kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Múzeum taktiež spravuje dve múzea ľudovej architektúry v prírode, päť hradov, ktoré patria k najnavštevovanejším na Slovensku. Spišský hrad je súčasťou pamiatkovej rezervácie na Spiši, zapísanej do Registra svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Narodenie, detstvo a mladosť v tradičnej kultúre Slovenska

Pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť, aké to bolo byť dieťaťom pred sto rokmi, pripravilo Slovenské národné múzeum zaujímavý výstavný projekt nazvaný OHÝBAJ MA MAMKO. Výstava prezentujúca zbierky 8 múzeí dokumentujúcich kultúru národnostných menšín doplnené o exponáty Slovenského národného múzea v Martine bude pre verejnosť sprístupnená od 24. novembra 2010 do 31. júla 2011 v Slovenskom národnom múzeu v Martine.