Na činnosť národnostných múzeí išlo vlani 1,5 milióna eur

Obrázok k článku

Na činnosť ôsmich národnostných múzeí na Slovensku išlo vlani 1 506 190 eur. Všetkých osem patrí pod Slovenské národné múzeum (SNM) a to spadá pod ministerstvo kultúry. Práve SNM zabezpečuje komplexnú múzejnú dokumentáciu vývoja spoločnosti, kultúry u nás, ako aj kultúry menšín a etnických skupín, ktoré u nás žili a žijú. V rámci Slovenského národného múzea u nás fungujú múzeá: židovskej kultúry, kultúry karpatských Nemcov, kultúry Maďarov na Slovensku, ukrajinskej kultúry, kultúry Rómov na Slovensku, kultúry Čechov na Slovensku, rusínskej kultúry a kultúry Chorvátov na Slovensku. Informuje o tom správa o právach a postavení príslušníkov menšín za rok 2014. Zverejnená je na portáli právnych predpisov v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

 

Činnosť národnostných múzeí koordinuje Komisia pre múzejnú dokumentáciu kultúr etnických minorít. Tieto múzeá sa už dlhšie zaoberajú projektom “Múzeá a etniká”. Jeho výsledkom boli v minulých rokoch viaceré spoločné výstavy a odborné a vedecké konferencie.

 

Múzeá menšín však vydávajú i mnohé publikácie či periodiká. Napríklad Múzeum židovskej kultúry dlhodobo pracuje na niekoľkozväzkovej encyklopédii židovských náboženských obcí, Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku vydáva ročenku, aby prezentovalo svoju vedecko-výskumnú činnosť. Múzeum ukrajinskej kultúry má zas vlastný neperiodický Vedecký zborník. Múzeá spolupracujú tiež s rôznymi domácimi a zahraničnými inštitúciami, ako sú národné múzeá, akadémie vied, univerzity a vysoké školy. Organizujú aj mnohé podujatia, výstavy či odborné konferencie.

 

Pre všetky múzeá koncom roka 2013 schválili úlohu “Odev všedného a sviatočného dňa”, múzeum ukrajinskej kultúry a kultúry Rusínov na Slovensku zas riešilo vedecko-výskumnú úlohu “Etnicita ľudovej kultúry na severovýchodnom Slovensku” z pohľadu múzejných zbierok. Národnostné múzeá sa však vlani zapojili aj do národného projektu “Digitálne múzeum” v rámci Operačného programu informatizácie spoločnosti. Múzeum kultúry Maďarov v marci 2014 sprístupnilo poslednú časť expozície v rekonštruovanom kaštieli Imre Madacha v Dolnej Strehovej.

 

 

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Slovenské národné múzeum

Slovenské národné múzeum je najväčšou múzejnou inštitúciou v Slovenskej republike. Pôsobí viac ako sto rokov. Má vo svojom zbierkovom fonde viac ako 3,5 mil. zbierkových predmetov zo všetkých vedných odborov. Spravuje aj niekoľko desiatok objektov, mnohé sú zapísané v Registri kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Múzeum taktiež spravuje dve múzea ľudovej architektúry v prírode, päť hradov, ktoré patria k najnavštevovanejším na Slovensku. Spišský hrad je súčasťou pamiatkovej rezervácie na Spiši, zapísanej do Registra svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Slovenské národné múzeum ponúka novú vstupenku

Návštevníci Slovenského národného múzea (SNM) v Bratislave môžu navštíviť na jednu vstupenku sedem múzeí, ktoré pod neho spadajú. Týka sa to Prírodovedného múzea, zrekonštruovanej budovy a expozície Múzea židovskej kultúry na Židovskej ulici, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku v Devínskej Novej Vsi a štyroch budov múzeí na Žižkovej ulici – teda Archeologického múzea, Múzea kultúry karpatských Nemcov, Múzea kultúry Maďarov na Slovensku a Výstavného pavilónu Podhradie.