Reštaurovanie textilu – skúsenosti a prax

SPOLEČNOST PRO TECHNOLOGIE OCHRANY PAMÁTEK – STOP vás zve na seminář
RESTAUROVÁNÍ TEXTILU – ZKUŠENOSTI A PRAXE Termín konání: čtvrtek 15. října 2009 Místo konání: Národní muzeum, přednáškový sálLetošní odborný seminář je zaměřen na praktické zkušenosti, získané při restaurování textilních objektů. Na semináři zazní příspěvky z restaurování netypických objektů, jako je restaurování letadla a kočáru (resp. jeho textilních části). Dále budou předány praktické zkušenosti z restaurování kasule, šatů a v neposlední řadě budou shrnuty nové poznatky z restaurování tapiserií. Na semináři také zazní příspěvek, který se týká degradace barvených celulózových vláken. Na závěr semináře bude uspořádána exkurze do depozitáře Židovského muzea.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy, muzeí, depozitářů
a archivů, restaurátorům a konzervátorům, studentům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

PROGRAM
9.00–9.30 Registrace účastníků
9.30–9.40 Zahájení, úvodní slovo
Petr Kotlík, předseda společnosti STOP
9.40-10.00 Restaurování letadel v NTM
Radka Kalabisová, restaurátorka

10.05-10.35 Restaurování textilních částí kočáru biskupa Ferdinanda Julia Troyera
Marie Foltýnová, restaurátorka
10.40-11.00 Gotická kasule – zkušenosti z restaurování
Ludmila Kaprasová, restaurátorka
11.05-11.25 Restaurování empírových šatů a botiček z Muzea stříbra v Kutné Hoře
Hana Tefal-Juránková, restaurátorka
11.30-11.50 Přestávka
11.55-12.15 Aktuální zkušenosti s restaurováním tapiserií na příkladu tapiserie Courbette ze zámku Hlubová Kateřina Cichrová, restaurátorka
11.20-12.35 Vliv vybraných přírodních barviv na degradaci celulózových vláken
Lenka Kučerová, VŠCHT Praha
12.40-13.00 Diskuse, přesun na místo exkurze
Moderátor: Ondřej Šefců, NPÚ, ústřední pracoviště v Praze

Od 13.30 Exkurze do depozitáře Židovského muzea

Odborný garant: Markéta Škrdlantová, ÚCHTRP VŠCHT Praha, 220 443 791,
732 283 612, marketa.skrdlantova@vscht.cz

Organizační garant: Olga Kotlíková, Společnost pro technologie ochrany památek, stop@mbox.vol.cz, 312 520 730, 724 029 206, http://wstop.colweb.cz/

ORGANIZAČNÍ POKYNY
• Přihlášku na seminář zašlete do 13. října 2009 na adresu STOP: stop@mbox.vol.cz, příp.
fax: 312 520 730, nebo na poštovní adresu STOP, P. O. Box 101, 274 01 Slaný.
Lze se přihlásit i na internetové adrese http://wstop.colweb.cz/aktual.html
• Výše účastnického poplatku, určená jako smluvní cena v souladu se zákonem 526/1990 Sb. je 500 Kč za osobu. Studenti odborných škol mají slevu 80 %, přidružení členové STOP mají vstup zdarma v rámci smlouvy o přidruženém členství 2009.
Platbu účastnického poplatku proveďte před konáním semináře bankovním převodem na číslo účtu: 606405694 / 0600, GE Money Bank, Slaný, (pro zahraniční účastníky SWIFT kód BIC: AGBACZPP, IBAN: CZ65 0600 0000 0006 0640 5694), variabilní symbol 29006, konstantní symbol 0308. IČ STOP: 60460857, STOP není plátcem DPH.
• Účastnický poplatek zahrnuje sborník ze semináře, který obdrží každý účastník při registraci. Při neúčasti přihlášených se poplatek nevrací, sborník semináře bude zaslán.
• Pokud byl účastnický poplatek uhrazen bankovním převodem, potvrdíme jeho úhradu při registraci účastníků. Prosím, předložte k tomu účelu Doklad o platbě účastnického poplatku (přiložen na konci této pozvánky) – je určen jako daňový doklad pro vaši účtárnu.
• Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře.

• Dopravní spojení na místo konání: Metro trasa A, trasa C, stanice Muzeum, hlavní vchod do Národního muzea, v prostorách muzea podle šipek.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články