Financovanie kultúrneho dedičstva

Grafika: Girsa AT

Národní památkový ústav ÚOP v Josefově, Muzeum východních Čech v Hradci Králové a Omnium o.s. si Vás dovolují pozvat na seminář k problematice MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ vč. OBNOVY PAMÁTKOVÉHO FONDU 

 

Datum a místo konání:

Dne 15. října 2013 v konferenčním sále Muzea východních Čech v Hradci Králové

Vstup zdarma

Cílem semináře je poskytnout majitelům a správcům památek, organizacím působícím v oblasti uchování kulturního dědictví, ale i orgánům státní správy užitečné a zejména praktické informace o současných možnostech v oblasti financování záchrany a obnovy kulturního dědictví vč. obnovy památkového fondu.
Seminář se zaměří na nejaktuálnější informace o možnostech dotací  z tzv. Norských fondů, programů MK ČR či Královéhradeckého kraje.
V neposlední řadě poskytne praktické návody, postupy a doporučení pro majitele a správce z pohledu Národního památkového ústavu.
Nevynechá ani oblast malých dotačních titulů umožňujících obnovu drobných památek či praktické zkušenosti správce významného souboru ohrožených barokních kostelů.

Program semináře

09.00-09.20
Registrace účastníků

09.20 – 09.30
Zahájení

09.30 – 10.00
Možnosti financovaní záchrany kulturního dědictví vč. obnovy památek z Norských fondů – aktuální informace, programová oblast 16 (Zachování kulturního dědictví) i 17 (Současné umění)

Ing. Radek Bouška, Ministerstvo kultury České republiky

10.00 -10.30
Programy Ministerstva kultury ČR na obnovu kulturních památek

Ing. Alena Belzová, Ministerstvo kultury České republiky

10.30 – 11.00
Praktické souvislosti financování obnovy kulturních památek

Ing. Jiří Balský, Národní památkový ústav, ÚOP v Josefově

11.30 – 12.00
Financování obnovy památkového fondu z dotačních programů Královéhradeckého kraje

Ing. Kateřina Vilímová, Krajský úřad Královéhradeckého kraje

12.00 – 12.30
Možnosti financování kulturního dědictví z grantových programů nestátních nadací

Ing. Jakub Děd, Omnium o.s.

12.30 – 13.00
Pro život kostelů Broumovska – financování záchrany kulturního dědictví na příkladu projektu obnovy broumovské skupiny kostelů

ThLic. Martin Lanži, administrátor Římskokatolické farnosti – děkanství Broumov
 

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Zásady obnovy fasád architektury 19. a počátku 20. století

Architektura 19. a 20. století je významnou součástí našeho kulturního dědictví. Vyžaduje pozornost, úctu a odbornou péči. Pro její obnovu v obecné rovině platí to samé, co pro obnovu jakýchkoliv jiných stavebních památek. Odlišnost je v tom, že architektonická tvorba dvacátého století začala pracovat s novými materiály a konstrukčními řešeními.

Obnova výplňových prvku historických staveb

Miloš Solař

Dveře, vrata, dveřnice, okenní rámy, okenice, výkladce a další výplně okenních a dveřních otvorů jsou významnou součástí architektonického dědictví. Zároveň však patří k součástem nejvíce ohroženým a zatím nedoceněným. Dlouhou dobu byly předmětem zájmu pouze prvky, které měly umělecko řemeslný charakter. To spolu se skutečností, že výplně otvorů jsou obvykle zhotoveny z méně trvanlivých materiálů než stavby samy a jsou na ně kladeny vysoké uživatelské nároky, vedlo masivním výměnám historických prvků za nové.

Marginální role muzea v současné české společnosti

Spojení „muzeum a změna“ v názvu konference AMG připravené v roce 2003 otevírá různé možnosti, vždy však vybízí k porovnání stavu v průběhu času. Srovnáme-li česká muzea současnosti a koncem 80. let minulého století, snad nejviditelnější pozitivní změnou je pokračující vnitřní strukturování muzejního světa.

Odpovede

Comments are closed.