Financovanie kultúrneho dedičstva

Grafika: Girsa AT

Národní památkový ústav ÚOP v Josefově, Muzeum východních Čech v Hradci Králové a Omnium o.s. si Vás dovolují pozvat na seminář k problematice MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ vč. OBNOVY PAMÁTKOVÉHO FONDU 

 

Datum a místo konání:

Dne 15. října 2013 v konferenčním sále Muzea východních Čech v Hradci Králové

Vstup zdarma

Cílem semináře je poskytnout majitelům a správcům památek, organizacím působícím v oblasti uchování kulturního dědictví, ale i orgánům státní správy užitečné a zejména praktické informace o současných možnostech v oblasti financování záchrany a obnovy kulturního dědictví vč. obnovy památkového fondu.
Seminář se zaměří na nejaktuálnější informace o možnostech dotací  z tzv. Norských fondů, programů MK ČR či Královéhradeckého kraje.
V neposlední řadě poskytne praktické návody, postupy a doporučení pro majitele a správce z pohledu Národního památkového ústavu.
Nevynechá ani oblast malých dotačních titulů umožňujících obnovu drobných památek či praktické zkušenosti správce významného souboru ohrožených barokních kostelů.

Program semináře

09.00-09.20
Registrace účastníků

09.20 – 09.30
Zahájení

09.30 – 10.00
Možnosti financovaní záchrany kulturního dědictví vč. obnovy památek z Norských fondů – aktuální informace, programová oblast 16 (Zachování kulturního dědictví) i 17 (Současné umění)

Ing. Radek Bouška, Ministerstvo kultury České republiky

10.00 -10.30
Programy Ministerstva kultury ČR na obnovu kulturních památek

Ing. Alena Belzová, Ministerstvo kultury České republiky

10.30 – 11.00
Praktické souvislosti financování obnovy kulturních památek

Ing. Jiří Balský, Národní památkový ústav, ÚOP v Josefově

11.30 – 12.00
Financování obnovy památkového fondu z dotačních programů Královéhradeckého kraje

Ing. Kateřina Vilímová, Krajský úřad Královéhradeckého kraje

12.00 – 12.30
Možnosti financování kulturního dědictví z grantových programů nestátních nadací

Ing. Jakub Děd, Omnium o.s.

12.30 – 13.00
Pro život kostelů Broumovska – financování záchrany kulturního dědictví na příkladu projektu obnovy broumovské skupiny kostelů

ThLic. Martin Lanži, administrátor Římskokatolické farnosti – děkanství Broumov
 

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Workshop na hradě Cimburk u Koryčan

Nad tématem Zazdívání kaveren se ve dnech 11.–15. července sejdou odborníci památkáři a laická veřejnost na hradě Cimburku. Tvůrčí dílna, koncipovaná jako mezinárodní, je určena především dobrovolníkům sdruženým ve spolcích a organizacích, které se zabývají obnovou kulturního dědictví, ale také všem ostatním lidem, kterým nejsou lhostejné historické památky. Cílem akce je poskytnout účastníkům odborné informace k tématu tvůrčí dílny a zároveň umožnit tyto informace zúročit při praktické části, jíž je zdění kaveren věže hradu Cimburku a výlomů v dalších částech hradu. Akce je součástí širšího projektu Poznejme a zachraňme evropské hrady který se letos koná ve čtyřech evropských zemích.

Muzea, památky a konzervace 2005

„Museums, Monuments and Conservation 2005“
Cílem studentské konference je umožnit výměnu zkušeností, představ a názorů z oblasti péče o kulturní dědictví. Na konferenci by tak měly zaznít názory konzervátorů-restaurátorů, technologů, muzeologů, historiků umění, architektů, archeologů a dalších. Jedině takto širokou výměnou názorů a poznatků lze zkvalitnit péči o naše společné kulturní dědictví.

Projekt Poznejme a zachraňme evropské hrady a sdružení Polypeje

Zapojení veřejnosti do péče o nemovité kulturní památky a odborná pomoc laickým spolkům a organizacím činným při ochraně kulturního dědictví jsou hlavní cíle mezinárodního projektu „Learn and Recover Castles in Europe“ („Poznejme a zachraňme evropské hrady”), který byl podpořen i z prostředků Evropské unie v rámci programu Culture 2000. Organizátory jsou občanské sdružení Polypeje, společnost pro obnovu a využití historických památek z České republiky, Združenie na záchranu hradu Lietava ze Slovenska, Nadace Zamek Chudow z Polska a Provincia Regionale di Catania z Itálie. Tyto organizace připraví řadu tvůrčích dílen, na kterých se budou pod odborným vedením prezentovat práce na konkrétních kulturních památkách, ale také přístup k ochraně kulturního dědictví v jednotlivých zemích.

Odpovede

Comments are closed.