Tradiční materiály v památkové péči

SPOLEČNOST PRO TECHNOLOGIE OCHRANY PAMÁTEK – STOP vás zve na seminář
Tradiční materiály v památkové péči, Termín konání: čtvrtek 16. října 2008 Místo konání: Národní muzeum, Praha, přednáškový sál.
Odborný seminář bude věnovaný tradičním materiálům památek, především historických staveb. Jejich význam – vlastnosti, životnost, způsob stárnutí atd. bývají mnohdy přeceňovány, jindy bývají naopak považovány za technologicky překonané. Příspěvky zařazené do programu semináře se pokusí střízlivě zhodnotit současné možnosti použití vybraných skupin těchto materiálů a stručnou formou připomenout jejich výhody i nedostatky z pohledu dnešních technologií.

Prostor bude dán i prezentaci společností, které se problematikou použití tradičních materiálů při obnově historických objektů zabývají.
Seminář je určen pracovníkům památkové péče, restaurátorům a konzervátorům, architektům, projektantům, studentům odborných škol a všem dalším zájemcům o ochranu památek.

PROGRAM
9.00–9.30 Registrace účastníků
9.30–9.40 Zahájení, úvodní slovo
Doc. Ing. Petr Kotlík, předseda společnosti STOP
9.40–10.10 Klady a zápory použití tradičních materiálů v památkové péči
Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ, ústřední pracoviště v Praze
10.15–10.45 Nepálené cihly – vlastnosti a degradace
Ing. Kateřina Doubravová, PhD., Bc. Petra Zemenová, ÚCHTRP VŠCHT Praha
10.50–11.10 Hliněné omítky, historie a současnost
Doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc., Fakulta architektury VUT v Brně
11.15–11.35 Praktické zkušenosti s hliněnými mazaninami na historických stavbách
Luboš Vokoun, správce Hamousova statku, Zbečno
11.40–12.00 Přestávka s diskusí
12.00–12.30 Použití rostlinných olejů pro úpravu stavebních materiálů
Ing. Michal Pech, Doc. Ing. Petr Kotlík, CSc., ÚCHTRP VŠCHT Praha
12.35–13.05 Pucolánové příměsi ve vápenných maltách z historického pohledu
Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., Stavební fakulta VUT v Brně
13.10–13.40 Využití přírodních materiálů pro izolování staveb proti vodě
Ing. Pavel Fára, CUBUS, s. r. o.
Moderátor Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ, ústřední pracoviště v Praze

Odborní garanti: Doc. Ing. Petr Kotlík, ÚCHTRP VŠCHT Praha, petr.kotlik@vscht.cz, 220 443 684
Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ, ústřední pracoviště, sefcu@up.npu.cz, 724 663 561
Organizační garant: Ing. Olga Kotlíková, tajemník Společnosti pro technologie ochrany památek, stop@mbox.vol.cz, 724 029 206, http://wstop.colweb.cz/

Organizační pokyny
• Přihlášku na seminář zašlete do 14. října 2008 na adresu STOP: stop@mbox.vol.cz, případně fax: 312 520 730, nebo na poštovní adresu STOP, P. O. Box 101, 274 01 Slaný. Lze se přihlásit i na internetové adrese wstop.colweb.cz/aktual.html

• Výše účastnického poplatku, určená jako smluvní cena v souladu se zákonem 526/1990 Sb. je 500 Kč za osobu. Studenti odborných škol mají slevu 80 %, přidružení členové STOP mají vstup zdarma v rámci smlouvy o členství.

• Platbu účastnického poplatku proveďte před konáním semináře bankovním převodem na číslo účtu: 606 405-694 / 0600, GE Money Bank, Slaný, (pro zahraniční účastníky SWIFT kód BIC: AGBACZPP, IBAN: CZ65 0600 0000 0006 0640 5694), variabilní symbol 28005, konstantní symbol 0308.

• Účastnický poplatek zahrnuje sborník ze semináře, který obdrží každý účastník při registraci. Při neúčasti přihlášených se poplatek nevrací, sborník semináře bude zaslán.

• IČ STOP: 60460857, STOP není plátcem DPH.

• Pokud byl účastnický poplatek uhrazen bankovním převodem, potvrdíme jeho úhradu při prezenci účastníků. Prosím, předložte k tomu účelu Doklad o platbě účastnického poplatku (viz tato pozvánka, str. 3) – je určen jako daňový doklad pro vaši účtárnu.

• Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře.

• Dopravní spojení na místo konání: Metro trasa A, trasa C, stanice Muzeum, hlavní vchod do Národního muzea, v prostorách muzea podle šipek.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články