MK SR odmieta spájanie grantového systému s likvidáciou neštátnej kultúry

Bratislava 4. novembra (TASR) – Ministerstvo kultúry SR zásadne odmieta stotožňovanie problémov spojených s grantovým systémom v roku 2004 s “procesom likvidácie neštátnej kultúry”. Ministerstvo podľa generálnej riaditeľky sekcie médií a audiovízie Zuzany Mistríkovej opakovane vyjadrilo ľútosť nad časovým posunom vyplácania grantov v roku 2004. Podotýka však, že na grantový systém vyčlenilo 470 miliónov korún, čo je najviac od vzniku SR a takmer dvojnásobok prostriedkov ako v roku 2003. Podľa Mistríkovej k 31. októbru zaslalo na účet žiadateľov 252 749 000 korún. Ďalších 45 miliónov nebolo zatiaľ uvoľnených z dôvodu, že sa ministerstvu nevrátili zmluvy podpísané žiadateľmi, administratívne je ale všetko pripravené na uvoľnenie prostriedkov. Ku 3. novembru bolo podľa stanoviska MK SR spracovaných viac grantov – 2600, ako bolo zrealizovaných počas celého roka 2003 – asi 2000 zmlúv.

MK SR podotýka, že vzhľadom na výnos upravujúci poskytovanie grantov, ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2004, bolo doterajších 2600 zmlúv spracovaných za päť mesiacov. Grantové komisie posudzovali v roku 2004 spolu asi 7000 žiadostí, v roku 2003 bolo žiadostí asi 4000. K nárastu prerokovaných žiadostí podľa MK SR došlo aj z dôvodu zavedenia pravidla vychádzať neštátnym subjektom maximálne v ústrety. Napriek zmenám v organizácii ministerstva, iniciovaným Chmelom, nebolo možné celú administratívu spojenú s grantovým systémom pri súčasnej kapacite ministerstva zvládnuť v rýchlejšom čase.

Ministerstvo zároveň pripravilo také znenie grantových zmlúv na rozdiel od minulosti, podľa ktorého sú vždy legitímne aj náklady spred podpisu zmluvy, pokiaľ boli realizované v kalendárnom roku 2004 a súviseli s projektom. Zároveň minister kultúry už v októbri požiadal ministra financií o umožnenie čerpania prostriedkov aj v roku 2005. Preto všetkým, ktorým budú prostriedky vyplatené v decembri a nebudú schopní legitímne ich použiť do konca kalendárneho roka a tým, ktorí majú grant na sezónne práce, bude umožnené čerpať ich aj v roku budúcom.

Nezávislí organizátori a tvorcovia však argumentujú, že zlyhanie grantového systému je priamou likvidáciou neštátnej kultúry, ktorá do veľkej miery závisí od verejných zdrojov. Dôkazom likvidácie je aj neexistencia grantových uzávierok pre nasledujúci rok. Veľkosť sumy na grantovú podporu je podľa nich bezpredmetná, keďže peniaze nebolo možné použiť včas. Podotýkajú, že ministerstvo o vydanie výnosu požiadalo až vo februári, teda až niekoľko mesiacov po novelizácii zákona o rozpočtových pravidlách.

Podľa Chmela aj keď výsledný efekt grantového systému nie je uspokojujúci, nový grantový systém je dobrým základom pre budúcnosť. Je prvým krokom v reformácií financovania neštátnej kultúry. Chmel sa stotožňuje so slovami vyhlásenia, že stav kultúry je “vyústením dlhodobého nezáujmu politickej reprezentácie o jej existenciu a fungovanie”. Dlhodobo na tento fakt i na nielen finančnú, ale i kapacitnú poddimenzovanosť rezortu upozorňuje. Tlak na ministerstvo je o to silnejší, že až do dnešného dňa zostal štátny rozpočet prakticky jediným zdrojom financovania neštátnej kultúry. Chmel je presvedčený, že reálne bude možné nový grantový systém zhodnotiť až v roku budúcom. Minister nespochybňuje právo na kritiku, spájanie transformačného procesu s politickým nátlakom však považuje za neprimerané.

MK SR pripomína, že dnešná tlačová konferencia k výzve sa uskutočnila v priestoroch bývalého V-klubu, ktoré neštátnym subjektom poskytlo ministerstvo kultúry a pre využívanie ktorých vytvorilo nadštandardné podmienky. Dotácie pre A4 nultý priestor predstavujú spolu okrem poskytnutia priestorov – takmer päť miliónov korún. Preto podľa MK SR podpora neštátnej kultúry sa v tomto roku začala realizovať aj iným spôsobom ako grantovým systémom. Nezávislí organizátori z A4 však tvrdia, že im MK SR priestor V-klubu neposkytlo a nevypísalo výberové konanie na využitie priestoru. Dočasne, kým nevznikne verejnoprospešná organizácia Dom umenia v priestoroch V-klubu, riešilo MK SR prechodné obdobie dramaturgickou spoluprácou A4 s Národným osvetovým centrom. Zmluvu o spolupráci zatiaľ predĺžili do decembra.

Copyright © TASR 2004

Zdroj: http://www.sme.sk/clanok.asp?cl=1811594

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Informácie zo stretnutia ministra kultúry so zástupcami MVO – IV. 2003

Archívny článok na spestrenie. Prečítajte si čo sa dialo v minulosti z tlačových správ Ministerstva Kultúry Slovenskej Republiky.
Dňa 28. 3. 2003 usporiadalo ministerstvo kultúry s predstaviteľmi mimovládnych organizácií (MVO) diskusiu o možnostiach podieľania sa na systéme podpory štátnej i neštátnej kultúry. Podľa ministra Rudolfa Chmela skúsenosti tretieho sektora v získavaní grantov zo zahraničných fondov môžu byť pre ministerstvo veľmi prínosné, preto jeho zástupcov vyzval na podnety návrhov fungovania spolupráce štátu a neziskového sektoru.

Na účty neodoslali vlani granty vo výške 35,9 milióna

10. februára 2005 (SITA) – Niektorí žiadatelia o granty, ktorých projekty ministerstvo kultúry minulý rok podporilo, peniaze nedostali na účty. Ako pre agentúru SITA povedala hovorkyňa ministerstva Nora Slováková, ide o 35,9 milióna korún, ktoré “prijímateľom budú vyplácané postupne v prvom štvrťroku 2005.”