Informácie zo stretnutia ministra kultúry so zástupcami MVO – IV. 2003

Archívny článok na spestrenie. Prečítajte si čo sa dialo v minulosti z tlačových správ Ministerstva Kultúry Slovenskej Republiky.
Dňa 28. 3. 2003 usporiadalo ministerstvo kultúry s predstaviteľmi mimovládnych organizácií (MVO) diskusiu o možnostiach podieľania sa na systéme podpory štátnej i neštátnej kultúry. Podľa ministra Rudolfa Chmela skúsenosti tretieho sektora v získavaní grantov zo zahraničných fondov môžu byť pre ministerstvo veľmi prínosné, preto jeho zástupcov vyzval na podnety návrhov fungovania spolupráce štátu a neziskového sektoru.
Ministerstvo kultúry sa na stretnutí dohodlo so zástupcami mimovládnych organizácii na pravidelných stretnutiach za účelom konzultácii. Ministerstvo ponúklo tretiemu sektoru možnosť podieľania sa na vytvorení koncepcie štátnej kultúrnej politiky i na systéme podpory štátnej i neštátnej kultúry. Ministerstvo naopak podľa Rudolfa Chmela bude potrebovať ich praktické skúsenosti. Skúsenosti MVO budú potrebné aj pri daňovej reforme, či pri využívaní európskych zdrojov ako Kultúra 2000, Media Plus, ale i štrukturálnych fondov. Pre čerpanie týchto fondov je však podľa generálnej riaditeľky sekcie médií a audiovízie Zuzany Mistríkovej potrebné, aby Slovensko zaradilo kultúru medzi svoje priority.

Súčasnú situáciu minister označil ako “postsorosovské” obdobie, kedy veľké mimovládne inštitúcie redukujú svoju podporu rozvoju kultúry. Preto je potrebná reštrukturalizácia kultúrnej politiky, ktorá by mala byť viaczdrojovo financovaná. Touto cestou by sa podľa poradcu ministra Ladislava Snopka mala uberať aj reforma programu Pro Slovakia

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Štát má dlh voči kultúre

Štát má voči kultúre dlh a to nielen ekonomický “Má aj dlh v zmysle postavenia kultúry a toho ako štát vníma kultúru a jej význam a má dlh v zmysle systematických a strategických zmien,” na dnešnej

Zasadnutie Rady ministrov kultúry EÚ v Bruseli

V dňoch 15. – 16. novembra 2004 sa štátna tajomníčka Ministerstva kultúry SR Ágnes Biró v sprievode generálneho riaditeľa sekcie medzinárodných vzťahov MK SR Igora Otčenáša a generálnej riaditeľky sekcie médií a audiovízie MK SR Zuzany Mistríkovej zúčastní na zasadnutí Rady ministrov pre vzdelávanie, mládež a kultúru Európskej únie v Bruseli.