Na dotácie v kultúre má ísť o štyri milióny eur viac

Ilustračné foto, autor: Kamil Nováčik

Na dotačný systém Ministerstva kultúry (MK) SR na budúci rok pôjde o štyri milióny eur viac ako to bolo tento rok. Na základe vládou schváleného návrhu štátneho rozpočtu, o ktorom bude ešte rokovať Národná rada SR, malo ísť do dotačného systému ministerstva kultúry na rok 2012 spolu 21,066 milióna eur. Viac peňazí bude v každom z ôsmich tradičných dotačných programov. Podľa ministra kultúry Daniela Krajcera je pozitívom, že ministerstvo kultúry tento rok spúšťa dotačný systém skôr, čím vyhovelo žiadateľom. Výzvy zverejnilo MK SR na http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/grantovy-system/dotacie-2012. “Od dnešného dňa je možné podávať prihlášky s projektmi,” zdôraznil na dnešnej tlačovej besede Krajcer.

Pre tento rok bolo na rôzne projekty z dotačného systému ministerstva kultúry určených 16 891 200 eur. Aj to je iba zlomok peňazí, o ktoré ministerstvo žiadatelia o dotácie žiadajú. Zvýšenie prostriedkov na dotácie na budúci rok na vyše 21 miliónov eur znamená podľa Krajcera zvýšené prostriedky vo všetkých ôsmich dotačných programoch. Najvyšší objem finančných prostriedkov je už tradične v programe venovanom obnove kultúrneho dedičstva Slovenska – Obnovme si svoj dom (vyše 5,6 mil eur) a v programe Umenie (päť mil eur).

Dotačný systém ministerstva kultúry má pre budúci rok niekoľko noviniek – nový program a viacero podprogramov. Nový – deviaty program bude venovaný podpore aktivít súvisiacich s 1150. výročím príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie. Udalosť si pripomenieme v roku 2013. Výzvu na tento program, ktorý bude platiť v rokoch 2012 a 2013, zverejní ministerstvo kultúry v januári. Novinkou je vytvorenie podprogramu v programe Obnovme si svoj dom pod názvom Obnova a konzervácia torzálnej architektúry. “Týka sa to nášho projektu, ktorým sme naštartovali obnovu hradov a hradných ruín. Už teraz môžem oznámiť, že do budúceho roka sú aj v spolupráci s ministerstvom práce a ústredím práce zabezpečené finančné prostriedky tak, aby sa do tohto projektu mohlo zapojiť 500 nezamestnaných a aby sme mohli naštartovať postupnú obnovu vyše 20 hradných ruín,” priblížil ciele podprogramu minister. “Bez ohľadu na to, kto tu bude po marci, môžem už teraz povedať, že tento projekt je nastavený tak, že by to musel byť hlupák alebo neschopný človek, keby tento projekt bol zastavený,” dodal Krajcer. V programe Umenie vznikol nový program Podpora tvorby a aktivít umelcov do 35 rokov. Venovaný je všetkým druhom nekomerčného umenia, jeho vzniku, prezentácie, ale aj vzdelávacím aktivitám. Novinkou sú i zmeny v programe Kultúrne poukazy. Po novom o využití kultúrnych poukazov budú môcť rozhodovať školy spolu s rodičmi.

Pre všetky programy dotačného systému je v rámci I. kola stanovený jednotný termín na predkladanie žiadostí, a to do 30. decembra. Ak po vyhodnotení I. kola zostanú k dispozícii v jednotlivých programoch dotačného systému finančné prostriedky, vyhlási ministerstvo II. kolo podávania žiadostí. Ak bola žiadateľovi poskytnutá dotácia aj v roku 2011, schválená dotácia na projekty realizované v roku 2012 bude poukázaná na jeho účet len za predpokladu, že ministerstvo kultúry akceptovalo predložené vyúčtovanie dotácie za rok 2011. 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005