Ministerstvo kultúry zverejnilo zmluvy, vrátane aktuálnych

Zmluvy Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR si už môže pozrieť každý, rezort ich totiž uverejnil na svojej stránke. Ministerstvo sa to zaviazalo urobiť v uznesení vlády SR 15. júla. Jednu časť tvoria zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010, vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v druhom polroku. V druhej časti sú publikované zmluvy, ktorých platnosť sa skončila do 9. júla 2010. Sú zoradené podľa dodávateľa v abecednom poradí s uvedením predmetu zmluvy, zmluvne dohodnutej čiastky a aj s dodatkami. Tretiu časť tvoria všetky evidované zmluvy, ktorých je 1 593, vysvetlila hovorkyňa rezortu Eva Chudinová. Zmluvy si je možné prezrieť na www.registerkultury.gov.sk/zmluvy.Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

Odpovede

  1. Ministerstvo kultúry zverejnilo zmluvy, vrátane aktuálnych

    Sprístupnili portál, kde sa zverejňujú zmluvy rezortov

    BRATISLAVA 1. septembra (SITA) – Úrad vlády SR dnes sprístupnil centrálny register zmlúv uzavretých orgánmi štátnej správy. Na internetovej adrese http://www.zmluvy.gov.sk zverejnil na základe uznesenia vlády aktuálne platné zmluvy a aj zmluvy z predchádzajúcich rokov, ktorých platnosť sa skončila 9. júla. Zároveň sa na tomto portáli nachádzajú linky na webové stránky rezortov a štátnych úradov, na ktorých zverejnili vlastné zmluvy. Konečným cieľom je, aby boli všetky zmluvy verejne prístupné pre občanov na jednom mieste, ktorým bude centrálny register zmlúv. Samotný Úrad vlády SR sprístupnil verejnosti vyše 500 uzavretých starých zmlúv, z ktorých vyše 70 je platných a účinných aj v súčasnosti.

    Informáciu poskytol Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Comments are closed.