Rezort kultúry už nedáva granty, ale dotácie

Ministerstvo kultúry SR už neposkytuje granty, ale dotácie. Dôvodom je zmena zákona. Ministerstvo to pripomína v súvislosti s tým, že na svojej webstránke http://www.culture.gov.sk zverejnilo výzvy na predkladanie projektov žiadajúcich o podporu. Záujemcovia ich tu nájdu pod titulkom Dotácie 2011. Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa ministerstva kultúry Eva Chudinová, na tento rok vyčlenili 16 891 200 eur na podporu projektov v deviatich základných programoch.

Rezort poskytne dotácie v programoch: Obnovme si svoj dom (4 700 200 eur), Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií (jeden milión eur), Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice (1 992 000 €), Umenie (4 190 000 €), Pro Slovakia (900 000 €), Národný cintorín v Martine (38 000 €), Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva (310 000 €), Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť (910 000 €) a Kultúrne poukazy (2 851 000 €). “Dotácie pre národnostné menšiny ministerstvo kultúry už nebude poskytovať vzhľadom na prechod tejto agendy k podpredsedovi vlády,” pripomenula Chudinová. Hovorkyňa zároveň upozorňuje všetkých žiadateľov, aby si pozorne preštudovali formuláre žiadostí, lebo boli aktualizované.


Vlani schválený zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR, ktorý platí od 1. januára 2011, by mal podľa ministerstva prispieť k prehľadnejšiemu poskytovaniu dotácií z prostriedkov štátu.


Podrobnosti sú publikované na http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/grantovy-system/dotacie-2011.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

MK SR: Napriek škrtom ide na dotácie o 800-tisíc viac ako vlani

Napriek škrtom pôjde na dotačný systém Ministerstva kultúry (MK) SR tento rok o približne 800-tisíc eur viac ako vlani, na tlačovej besede 3. februara 2011 uviedla štátna tajomníčka Ministerstva kultúry (MK) SR Natália Cehláriková. Cehláriková pripomenula, že ministerstvo kultúry už tento rok neposkytuje granty, ale dotácie. Dôvodom je vlaňajšia zmena zákona, ktorý platí od začiatku roka. Spolu na rôzne projekty pôjde 16 891 200 eur, no aj to je len zlomok peňazí, o ktoré ministerstvo žiadatelia o dotácie žiadajú. Preto je podľa Cehlárikovej veľmi podstatné, že nový zákon zabezpečí väčšiu transparentnosť a objektívnosť prideľovania dotácií, napríklad aj novými pravidlami pre zloženie komisií.

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Zásady obnovy fasád architektury 19. a počátku 20. století

Architektura 19. a 20. století je významnou součástí našeho kulturního dědictví. Vyžaduje pozornost, úctu a odbornou péči. Pro její obnovu v obecné rovině platí to samé, co pro obnovu jakýchkoliv jiných stavebních památek. Odlišnost je v tom, že architektonická tvorba dvacátého století začala pracovat s novými materiály a konstrukčními řešeními.