Verejné obstarávane – Vyhláška č. 722/2002 Z. z.

Vyhláška č. 722/2002 Z. z. o obsahu predbežného oznámenia, oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania, oznámenia o výsledku verejného obstarávania, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov a oznámenia o výsledku súťaže návrhov
Vyhláška ustanovuje, že:- predbežné oznámenie obsahuje údaje o obstarávateľovi, informácie o predmete verejného obstarávania, administratívne informácie a ďalšie informácie,

– oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania obsahuje údaje o obstarávateľovi, informácie o predmete verejného obstarávania a o type zmluvy, ktorá sa má uzavrieť, právne, ekonomické, finančné a technické podmienky, informácie o metóde verejného obstarávania, vrátane kritérií na vyhodnotenie ponúk, administratívne informácie a ďalšie informácie,

– oznámenie o výsledku verejného obstarávania obsahuje údaje o obstarávateľovi, informácie o predmete verejného obstarávania, informácie o metóde verejného obstarávania, vrátane kritérií použitých na vyhodnotenie ponúk, informácie o uzavretej zmluve a ďalšie informácie,

– oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov obsahuje údaje o obstarávateľovi, informácie o predmete súťaže návrhov, právne, ekonomické, finančné a technické podmienky, typ súťaže návrhov, vrátane kritérií na vyhodnotenie návrhov, administratívnych informácií, informácií o cenách, o odmenách a o porote, informácie o tom, či je súťaž návrhov časťou postupu, vedúceho k uzavretiu zmluvy a ďalšie informácie,

– oznámenie o výsledku súťaže návrhov obsahuje údaje o obstarávateľovi, informácie o predmete súťaže návrhov, informácie o výsledku súťaže návrhov a ďalšie informácie.

Vyhláška nadobudla účinnosť 1. januára 2003.

Nabudúce: Požiarna signalizácia – Vyhláška č. 726/2002 Z. z. (3)

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…