Mestá pozdĺž rieky v Galérii Slovenskej výtvarnej únie

O krajine ako o maliarskom námete a o premene jej zobrazovania hovorí výstava Cities on the river – Mestá pozdĺž rieky. Putovnú výstavu sprístupnili verejnosti 16. februara 2011 v Galérii Slovenskej výtvarnej únie na Dostojevského rade 2 v Bratislave. V známej Umelke si možno pozrieť diela od autorov zo Srbska, Maďarska, Rakúska, Slovenska i Chorvátska.


Výber z ich tvorby sa podľa Andrei Kozárovej zo Slovenskej výtvarnej únie snaží odpovedať na dve otázky. “Upriamuje pozornosť na krajinu ako neoddeliteľnú súčasť dejín umenia, ako klasický motív maliarstva. Kladie si pritom otázku, aký význam má jej súčasné zobrazovanie. Hmlou zahalená romantická krajina 19. storočia totiž podľahla plynutiu času. Dnešnou krajinou a zároveň najbližším prostredím je pre nás mesto ako východiskový bod a centrum stretávania sa a výmeny kultúr. Nové priestorové súvislosti, vynárajúce sa v dôsledku globalizácie, vedú k predefinovaniu mesta… Druhou otázkou výstavy je identita spätá s naším najbližším prostredím”.


Pod projekt Cities on the river – Mestá pozdĺž rieky sa podpísali Pia Jardi z viedenskej Univerzity dizajnu a historička umenia Júlia N. Mészáros. Výstava je putovná a do Bratislavy sa dostala po tom, ako ju videli v maďarskom Györi a rakúskej Viedni. Po Bratislave si ju pozrú v srbskom Belehrade a rakúskom Linzi. V Galérii Slovenskej výtvarnej únie sa dá vidieť do 27. februára 2011 denne okrem pondelka od 10:00 do 18:00. 


Na výstave sú diela od autorov: Nikola Djordjevic (Beograd), László Fehér (Budapest), Helmut & Joana Kandl (Wien), Martin Kollár (Bratislava), Inés Lombardi (Wien), Nemes Csaba (Budapest), David Maljovic (Rijeka), Váli Dezső (Budapest), Milena Putnik(Beograd), Kudász Gábor Arion (Budapest), Dragan Zivancevic (Beograd) Romana Hagyo (Wien), Kramar (Wien), Anna Meyer (Wien), Agneša Szigetová (Bratislava) a Ilona Németh (Bratislava).

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005