GMB získala ocenenie Galéria roka 2007

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci so Zväzom múzeí na Slovensku a Radou galérií Slovenska, pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí (18.máj) udelili Galérii mesta Bratislavy titul Galéria roka 2007 v kategórii B – regionálne, mestské a miestne múzeá a galérie. Hodnoteným obdobím bol rok 2007.

GMB sa do súťaže prihlásila s nasledovnými projektmi:
I. kat:
1. akvizícia – Alex Mlynárčik: Vila Mystérií (umiestnená v stálej expozícii Príbehy a fenomény. Slovenské výtvarné umenie 20. storočia, Pálffyho palác, Panská 19)
5. vedeckovýskumná činnosť – Sochár Robert Kühmayer a Bratislava (Želmíra Grajciarová)

II. kat.:
1. výstavy – Z mesta von – Umenie v prírode (Daniela Čarná)
2. publikačné aktivity: Z mesta von (Daniela Čarná),
Slovenská grafika 20. storočia (Zuzana Böhmerová – Ivan Jančár),
Sny na priesečníku s realitou. Slovenskí výtvarníci vlastnými slovami (Lee Karpiscak) Nová krv. Mladá slovenská maľba (Ivan Jančár),
Endre Nemes (Ivan Jančár),
Korunovačné slávnosti v Bratislave – grafický album (Jana Luková)
Anton Jasusch. Maliar a vizionár (Zsófia Kiss – Szemán)
3. práca s verejnosťou – detskí sprievodcovia (Z mesta von, Slovenská grafika 20. storočia, Daniela Čarná)

Ocenenie prevzal riaditeľ GMB, PhDr. Ivan Jančár, 19.mája na Trenčianskom hrade, kde zároveň PhDr. Pavol Šimunič, riaditeľ odboru múzeí, galérií a knižníc Ministerstva kultúry SR vyhlásil šiesty ročník národnej súťaže Múzeum roka 2008.

www.gmb.bratislava.sk
Zuzana Böhmerová
Manažér GMB
bohmerova@gmb.sk, 5443 2807

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Noc múzeí a galérií

Najvýznamnejšie bratislavské múzeá a galérie Slovenské národné múzeum, Mestské múzeum v Bratislave, Slovenské technické múzeum – Múzeum dopravy, Slovenská národná galéria a Galéria mesta Bratislavy v spolupráci s Miestnym úradom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto – pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ing. Petra Čiernika spolu s partnerom podujatia Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy pripravili pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí jedinečné podujatie…
Obnova.sk Fotografia