Ktoré sú základné potreby slovenskej spoločnosti?

Je to už 80 rokov, čo Univerzitná knižnica v Bratislave poskytuje svoje služby. Táto prvá vedecká knižnica na Slovensku získala svoj terajší názov v roku 1921 a málo kto vie, že uchováva viac ako 2 200 000 knižničných jednotiek, z ktorých si jej terajších 15 000 používateľov vypožičia ročne približne 850 000 dokumentov……Aj keď dopĺňanie jej fondov neustále prebieha, dispozičné finančné zdroje umožňujú získavať iba zlomok potrebnej literatúry. Ešte väčšie problémy však spôsobuje zub času, keďže reštaurovanie poškodených dokumentov začína dnes byť luxusom. Pracovníci knižnice, tí terajší aj minulí, si napriek tomu našli čas, aby sa v utorok slávnostne naladení stretli v Koncertnej sieni Klarisky, zaspomínali si a vypočuli koncert Dámskeho komorného orchestra a Bratislavského detského zboru pod vedením Eleny Šarayovej-Kováčovej. Nad celým podujatím prevzal záštitu minister kultúry SR Milan Kňažko, ktorý tu podľa vlastných slov istým spôsobom zopakoval svoj niekdajší mediálny prešľap a zaradil Univerzitnú knižnicu medzi základné potreby slovenskej spoločnosti. Škoda, že o tom, či k nim “Univerzitka” patrí, alebo nie, rozhodujú iní.
Peter Derňár


Publikované na: www.narodnaobroda.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Písomné dedičstvo nechránime dostatočne

Kroky na ochranu písomného dedičstva Slovenska predložilo do pripomienkového konania Ministerstvo kultúry SR. Návrh programu komplexnej ochrany historických knižničných dokumentov, historických knižničných fondov a knižničného písomného dedičstva Slovenska sa dá pripomienkovať do 22. februára. Súčasná situácia v odbornom spracovaní, ochrane, sprístupňovaní a uložení písomného dedičstva je totiž podľa ministerstva nevyhovujúca. Materiál nadväzuje na Stratégiu rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013, ktorú prerokovala vláda v novembri 2007. Zo stratégie sa zameriava najmä na úlohy venované tvorbe, ochrane a sprístupňovaniu digitálneho kultúrneho a vedeckého dedičstva, na pasportizáciu a ochranu starých a vzácnych tlačí, výstavbu a rekonštrukciu knižníc a ochranu knižničného fondu.