Národná knižnica sa blíži k záveru projektu digitalizácie

Obrázok k článku

Slovenská národná knižnica úspešne pokračuje v digitalizácii kníh, novín, ale aj rôznych dokumentov. V rámci projektu Digitálna knižnica a digitálny archív – DIKDA má národná knižnica do konca septembra zdigitalizovať viac než 2,5 milióna objektov. Ako pre agentúru SITA uviedla manažérka publicity Digitálnej knižnice a digitálneho archívu (DIKDA) Katarína Mažáriová, “ku koncu júna bolo zdigitalizovaných 1 350 969 objektov Slovenskej národnej knižnice a 1 039 287 objektov Slovenského národného archívu z celkového množstva 2,5 milióna objektov v rámci projektu Digitálna knižnica digitálny archív. Už tento počet zdigitalizovaných objektov ju radí medzi európsku špičku a stala sa inšpiráciou pre viaceré zahraničné knižnice”. Projekt sa síce skončí, ale jeho činnosti budú pokračovať do roku 2020. Výstupy z projektu, ako sú napríklad diela slovenských literárnych klasikov či 100 rokov staré noviny, alebo fotografie z 1. svetovej vojny, ale i zaujímavosti ako milostné listy Štúra, Hurbana, Sládkoviča alebo Hviezdoslava, sa dajú vidieť na webe projektu http://www.dikda.eu už dnes.

 

S procesom digitalizácie súvisí dobudovanie Konzervačného a digitalizačného centra vo Vrútkach, v ktorom Slovenská národná knižnica (SNK) už od roku 2012 digitalizuje svoje fondy. “Momentálne tam pracuje 22 profesionálnych skenerov. V budove už sú funkčné aj špičkové pracoviská na čistenie, konzervovanie, odkysľovanie a reštaurovanie dokumentov, ktoré priamo súvisia s digitalizáciou, ako aj laboratóriá papiera vybavené najmodernejšími chemickými prístrojmi,” priblížila situáciu Mažáriová. Pripomenula, že národná knižnica sa podpísaním zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku v aktuálnej výške takmer 40 miliónov eur stala realizátorom najväčšieho národného digitalizačného projektu Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), Prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR.

 

Digitalizácia SNK sa začala v pilotnej prevádzke po presťahovaní existujúcich šiestich skenerov do Konzervačného a digitalizačného centra vo Vrútkach v auguste 2012. Po dodávke siedmich nových skenerov v novembri 2012 prešla do plnej jednozmennej prevádzky. Tú v apríli 2013 zmenili na dvojzmennú, v ktorej budú pokračovať až do konca projektu.

 

Hlavným cieľom projektu Digitálna knižnica a digitálny archív – DIKDA je digitalizácia viac než 2,5 milióna objektov, z ktorých polovicu tvoria monografie, noviny a časopisy, odborné články zo zborníkov a odborných periodík a špeciálne dokumenty ako mapy či pohľadnice. Druhú polovicu tvoria archívne dokumenty zo Slovenského národného archívu, z ktorých najvýznamnejšie sú sčítacie hárky zo sčítaní ľudu z prvej polovice 20. storočia. Zo Slovenského národného archívu sa tiež digitalizujú archívne dokumenty Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z rokov 1969 až 1989. Ako sa uvádza na webstránke projektu DIKDA, “minimálne 30% digitalizovaných objektov bude voľne dostupných pre verejnosť. SNK však počíta s vyšším percentom, pravdaže pri rešpektovaní a dodržaní príslušných právnych predpisov” a časť zdigitalizovaných diel a dokumentov priebežne zverejňuje na webstránke projektu.

 

SNK je štátnou rozpočtovou organizáciou zriadenou Ministerstvom kultúry SR. Jej súčasťou sú dve literárne múzeá – Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice so sídlom v Martine a Slovanské múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch. Slovenská národná knižnica spravuje fond Aponiovskej knižnice, ktorá je sprístupnená v kaštieli v Oponiciach. Vo fonde Slovenskej národnej knižnice je približne 5 miliónov dokumentov, z toho v Literárnom archíve je 1,7 milióna jednotiek a v múzeách sú desiatky tisícok muzeálnych jednotiek. SNK sa medzi iným v roku 2013 stala aj členom World Digital Library, v rámci ktorej sa sprístupňujú v digitálnej forme vzácne a významné dokumenty z histórie ľudstva. SNK prispela dokumentmi, ktoré patria medzi to najhodnotnejšie, čo vo svojich depozitoch uchováva. Napríklad ide o list Máhatmú Gándhího osobnému lekárovi Leva Nikolajeviča Tolstého Dušanovi Makovickému, Heraldický kódex s iluminovanými erbmi významných donátorov Loretanskej kaplnky z 18. storočia, Kroniku sveta Jána z Udine z 2. polovice 15. storočia alebo ferotýpiu s portrétom Milana Rastislava Štefánika.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Rakúska národná knižnica sprístupní na webe svoje historické zbierky

Rakúska národná knižnica zdigitalizuje v rámci projektu Private Public Partnership takmer pol milióna kníh aj z obdobia Rakúsko-Uhorska, súčasťou je tiež slovanská zbierka. Tá obsahuje približne 50-tisíc pôvodných diel, medzi nimi aj dielo Antona Bernoláka Grammatica Slavica. Všetky diela sprístupní služba Knihy Google a v budúcnosti si tak budú môcť všetci študenti, bádatelia či akademici v ktorúkoľvek dennú či nočnú dobu prehliadať digitalizované tituly knižnice na internete a to z ktoréhokoľvek miesta na svete.