Digitalizované kultúrne objekty získali moderný archív

Foto: Dikda.sk

Dlhodobá ochrana a archivácia digitalizovaných a digitálnych kultúrnych objektov, ako sú knihy, výtvarné diela alebo i filmy a ďalšie, je komplexne automatizovaná. Je to výsledok projektu Centrálny dátový archív (CDA), ktorý po troch rokoch ukončila Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB). Investičný národný projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti Tvoríme vedomostnú spoločnosť. “Zabezpečí dlhodobú ochranu zdigitalizovaných kultúrnych objektov pred živelnými pohromami, katastrofickými udalosťami a ich fyzickým opotrebením,” informovala agentúru SITA Univerzitná knižnica v Bratislave. Knižnica slávnostne ukončí národný projekt Centrálny dátový archív v stredu 21. januára na Klariskej ulici v Bratislave za účasti ministra kultúry Mareka Maďariča.

Rôzne digitalizačné projekty na Slovensku majú pre budúce generácie zachytiť približne 3,5 milióna kultúrnych objektov. “Až do súčasnosti však neexistovala spoľahlivá a trvalo udržateľná infraštruktúra na ich dlhodobú archiváciu,” upozornila v správe o projekte Univerzitná knižnica. Centrálny dátový archív bol podľa UKB vybudovaný ako dôveryhodné dátové úložisko pre nové digitalizačné projekty. Jeho základom je najmodernejšia výpočtová technika – výkonné servery, rýchle diskové polia a veľkokapacitná pásková knižnica. Centrálny dátový archív tvoria dva systémy. Jeden systém archívu je v novovybudovanom výpočtovom stredisku Univerzitnej knižnice v Bratislave a druhý je umiestnený vo výpočtovom stredisku Slovenskej národnej knižnice v Martine. CDA nemá slúžiť len v oblasti kultúry, ale predpokladá sa jeho využitie aj v školstve, vo vede a výskume či vzdelanostnej ekonomike. Jedným z cieľov projektu je zvýšenie prístupnosti kultúrnych artefaktov verejnosti, upozorňuje knižnica.

 

Prípravná fáza projektu sa začala v januári 2011. UKB predložila žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) 30. novembra 2011. Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku na projekt vo výške 33 184 470,48 eura s DPH bola uzavretá 13. marca 2012 a týmto dátumom sa začal projekt uskutočňovať. Projekt sa ukončil k 31. decembru 2014 podľa harmonogramu. K 15. januáru tohto roka sa vyčerpalo 30 599 550,39 eura. Viac o projekte možno nájsť na jeho webstránke cda.kultury.sk.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005