Digitalizované kultúrne objekty získali moderný archív

Foto: Dikda.sk

Dlhodobá ochrana a archivácia digitalizovaných a digitálnych kultúrnych objektov, ako sú knihy, výtvarné diela alebo i filmy a ďalšie, je komplexne automatizovaná. Je to výsledok projektu Centrálny dátový archív (CDA), ktorý po troch rokoch ukončila Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB). Investičný národný projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti Tvoríme vedomostnú spoločnosť. “Zabezpečí dlhodobú ochranu zdigitalizovaných kultúrnych objektov pred živelnými pohromami, katastrofickými udalosťami a ich fyzickým opotrebením,” informovala agentúru SITA Univerzitná knižnica v Bratislave. Knižnica slávnostne ukončí národný projekt Centrálny dátový archív v stredu 21. januára na Klariskej ulici v Bratislave za účasti ministra kultúry Mareka Maďariča.

Rôzne digitalizačné projekty na Slovensku majú pre budúce generácie zachytiť približne 3,5 milióna kultúrnych objektov. “Až do súčasnosti však neexistovala spoľahlivá a trvalo udržateľná infraštruktúra na ich dlhodobú archiváciu,” upozornila v správe o projekte Univerzitná knižnica. Centrálny dátový archív bol podľa UKB vybudovaný ako dôveryhodné dátové úložisko pre nové digitalizačné projekty. Jeho základom je najmodernejšia výpočtová technika – výkonné servery, rýchle diskové polia a veľkokapacitná pásková knižnica. Centrálny dátový archív tvoria dva systémy. Jeden systém archívu je v novovybudovanom výpočtovom stredisku Univerzitnej knižnice v Bratislave a druhý je umiestnený vo výpočtovom stredisku Slovenskej národnej knižnice v Martine. CDA nemá slúžiť len v oblasti kultúry, ale predpokladá sa jeho využitie aj v školstve, vo vede a výskume či vzdelanostnej ekonomike. Jedným z cieľov projektu je zvýšenie prístupnosti kultúrnych artefaktov verejnosti, upozorňuje knižnica.

 

Prípravná fáza projektu sa začala v januári 2011. UKB predložila žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) 30. novembra 2011. Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku na projekt vo výške 33 184 470,48 eura s DPH bola uzavretá 13. marca 2012 a týmto dátumom sa začal projekt uskutočňovať. Projekt sa ukončil k 31. decembru 2014 podľa harmonogramu. K 15. januáru tohto roka sa vyčerpalo 30 599 550,39 eura. Viac o projekte možno nájsť na jeho webstránke cda.kultury.sk.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Cenu za web získala verejná knižnica v Trenčíne

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne získala prvé miesto v celoslovenskej súťaži o najlepší web. Ocenenie v kategórii verejných a školských knižníc jej udelila odborná porota v súťaži organizovanej Spolkom slovenských knihovníkov. Porota sa pri hodnotení webov knižníc zameriavala na obsah, aktuálnosť a príťažlivosť stránky, ďalej na prehľadnosť, originálnosť a interaktivitu. Po trenčianskej krajskej knižnici získali od poroty najviac hlasov Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne a Zemplínska knižnica Trebišov. Porota udeľovala ceny aj webom odborných knižníc, v nej uspeli Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Univerzitná knižnica v Bratislave a Knižnica Vysokej školy manažmentu City University of Seattle. V oboch kategóriách porota hodnotila 24 knižníc. Najhoršie dopadli Školská knižnica pri Gymnáziu Hlinská v Žiline a Univerzitná knižnica Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Ktoré sú základné potreby slovenskej spoločnosti?

Je to už 80 rokov, čo Univerzitná knižnica v Bratislave poskytuje svoje služby. Táto prvá vedecká knižnica na Slovensku získala svoj terajší názov v roku 1921 a málo kto vie, že uchováva viac ako 2 200 000 knižničných jednotiek, z ktorých si jej terajších 15 000 používateľov vypožičia ročne približne 850 000 dokumentov…

Kaštieľ v Snine opravia z eurofondov

Mesto Snina uspelo s projektom na rekonštrukciu kaštieľa , v ktorom plánuje rozsiahle úpravy. Výška celkovej investície podľa projektu predstavuje sumu 2 433 000 €, z toho nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie im prinesie 2 311 000 €. Mesto sa o peniaze uchádzalo v rámci výzvy regionálneho operačného programu Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Radnica sa na financovaní projektu bude podieľať piatimi percentami oprávnených nákladov.