SNM získalo grant EHP na opravu striech v Múzeu slovenskej dediny

Slovenské národné múzeum v Martine získalo grant v hodnote 12 miliónov slovenských korún. Projekt „Generálne opravy šindľových krytín na objektoch ľudovej architektúry v Múzeu slovenskej dediny“ je podporený z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu v rámci priority Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva. Spoluúčasť Slovenskej republiky prostredníctvom štátneho rozpočtu je 15 %.

Cieľom projektu je výmena šindľovej krytiny na vybraných objektoch ľudovej architektúry v Múzeu slovenskej dediny v Martine, ktoré je najväčšou národopisnou expozíciou v prírode na Slovensku. Slovenské národné múzeum ho buduje ako celoslovenskú expozíciu tradičného ľudového staviteľstva, bývania a spôsobu života na Slovensku v období druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia.
Z takmer 150 objektov, stavebne realizovaných v Múzeu slovenskej dediny prevažne v 70. a 80. rokoch 20. storočia, tvoria väčšinu drevené stavby kryté šindľom. Vzhľadom na charakter stavebného materiálu sú tieto stavby náročné na priebežnú údržbu, pričom najväčšiu pozornosť si vyžadujú šindľové krytiny striech, ktorých životnosť spravidla neprekračuje 20 – 30 rokov. Výmena strešných krytín na objektoch ľudovej architektúry rieši v uvedených kontextoch záchranu a zhodnotenie 23 objektov ľudovej architektúry Múzea slovenskej dediny, čo v konečnom dôsledku znamená nielen zabezpečenie vhodného technického a zdravotného stavu týchto objektov, ale zároveň možnosť ich širšieho využitia. Slovenské národné múzeum bude mať týmto spôsobom možnosť zhodnotiť a skvalitniť verejnosti prístupnú expozíciu Múzea slovenskej dediny.
Vzhľadom na skutočnosť, že ide o rozsiahly objem prác a projekt bude realizovaný počas plnej návštevníckej prevádzky Múzea slovenskej dediny, jeho plnenie je rozložené na obdobie troch rokov. Výška grantu Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu je 304 633 eur (10 254 251 Sk) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 53 759 eur (1 809 582 Sk).

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Slovenské národné múzeum

Slovenské národné múzeum je najväčšou múzejnou inštitúciou v Slovenskej republike. Pôsobí viac ako sto rokov. Má vo svojom zbierkovom fonde viac ako 3,5 mil. zbierkových predmetov zo všetkých vedných odborov. Spravuje aj niekoľko desiatok objektov, mnohé sú zapísané v Registri kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Múzeum taktiež spravuje dve múzea ľudovej architektúry v prírode, päť hradov, ktoré patria k najnavštevovanejším na Slovensku. Spišský hrad je súčasťou pamiatkovej rezervácie na Spiši, zapísanej do Registra svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.