Novým členom združenia Slovenské dedičstvo UNESCO sa stala obec Iža

Obec Iža v Komárňanskom okrese sa stala novým členom záujmového združenia právnických osôb Slovenské dedičstvo UNESCO. Rozhodli o tom v utorok 9. apríla na valnom zhromaždení v Banskej Štiavnici členovia združenia, ktorého predsedníčkou je primátorka mesta Banská Štiavnica Nadežda Babiaková. O rokovaní informuje mesto na sociálnej sieti.

Členmi združenia sú správcovia lokalít svetového dedičstva UNESCO na Slovensku. V obci Iža sa nachádza lokalita svetového dedičstva Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes, ktorá bola v roku 2021 zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. „Slovenské lokality svetového dedičstva sú výnimočné pamiatky, ktoré si zaslúžia viac povedomia medzi obyvateľmi našej krajiny a zahraničia, a to je aj jednou z úloh združenia Slovenské dedičstvo UNESCO,“ uvádza samospráva s tým, že okrem prijatia nového člena sa valné zhromaždenie zaoberalo aj hospodárením v roku 2023, novou webovou stránkou a prípravou propagačných predmetov združenia.

Rímsky vojenský tábor v Iži vznikol počas markomanských vojen okolo roku 175 a žilo v ňom odhadom 500 až 700 vojakov. Je zapísaný v UNESCO ako súčasť západného Dunajského Limesu.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Lokality UNESCO na Slovensku – Vlkolínec

Osada Vlkolínec predstavuje typ dedinského stredovekého sídla s drevenou architektúrou horských a podhorských oblastí, s nenarušenou zástavbou zrubových domov uprostred krajinárskeho zázemia tvoreného úzkymi pásikmi polí a pasienkov, zo severu chránená masívom Sidorovo. Uprostred tradičnej zástavby sa v centre obce zachovala zvonica z roku 1770, studňa, kaplnka Panny Márie z roku 1875 a škola.

Lokality UNESCO na Slovensku – Banská Štiavnica

Rýchly rozkvet a sláva slobodného kráľovského mesta Banská Štiavnica priamo súviseli s jeho bohatými rudnými žilami a možnosťami ich exploatácie. Priamym dôkazom významu mesta je nielen jeho značná rozloha už v románskom období ale i výstavnosť architektúry. Reprezentatívny stred mesta, ktorý sa doformoval v priebehu 16. storočia, charakterizujú popri rozsiahlych goticko-renesančných meštianskych domoch i mestská radnica a neskorogotický kostol sv. Kataríny.

Lokality UNESCO na Slovensku – Spišský hrad

Jedinečnému urbanisticko-krajinárskemu komplexu stredného Spiša dominuje ruina Spišského hradu. Hrad patrí k najväčším fortifikačným stredovekým komplexom v strednej Európe. Jeho protipól tvorilo už v románskom období sídlo cirkevnej správy – Spišská Kapitula, ktorá je charakterizovaná impozantným dvojvežím katedrály sv. Martina. Tieto centrá moci a správy Spiša prepája svojou zástavbou podhradská osada, neskôr mestečko s typickými renesančno-barokovými meštianskymi domami, dnešné Spišské Podhradie.

Odpovede