kontakty

Názov portálu: Obnova
Alternatívny názov: Obnova.sk
ISSN: 1336-3603viac v tiráži >>>

Prevádzkuje:
Mgr. Michal Hrčka
A. Kmeťa 12
SK-969 01 Banská Štiavnica

Adresa redakcie:
Redakcia Obnova.sk
Námestie sv. Trojice 22
SK-969 01 Banská Štiavnica

Redaktorov združuje:
Spoločnosť pre pamiatky (www.spolocnost.obnova.sk)

Mgr. Michal Hrčka / zakladateľ a šéfredaktor
t+f: +421 45 228 99 75hrcka@obnova.sk

Zora Mlynárikova / 2% a predaj reklamy
+421 948 900 229mlynarikova@obnova.sk