Reklama

Rozhodli ste sa investovať do zvýšenia návštevnosti vašich stránok a tým aj zvýšenia predaja vašich produktov. Reklamné produkty na Obnova.sk ponúkajú formu výborne cielenej a interaktívnej propagácie vašich služieb a tovarov. 

Údaje
Každý reklamný zákazník sa zaväzuje pri registrácii poskytnúť pre Obnova.sk základné údaje, ktoré budú potrebné pre fakturáciu, komunikáciu a štatistické údaje portálu Obnova.sk. Jeho údaje budú spracovávané v súlade s dokuemntom “Ochrana osobných údajov”.
 
Samoobslužné konto
Podrobné štatistiky návštevnosti jednotlivých služieb sú prístupné cez samoobslužné konto každému reklamnému zákazníkovi. Cez toto konto si taktiež môžete sledovať všetky údaje o vašej kampani. Taktiež môžete pridávať nove reklamné bannery.

Cenník
Cenník, nachádzajúci sa v samoobslužnom konte, bol vypracovaný a je platný od 1. 2. 2006 do odvolania. Zmena cien a vlastností reklamných produktov vyhradená. Pri zmene búdu prebiehajúce reklamné kampane účtované podľa cenníka počas ktorého trvania boli spustené. 

Aktuálny cenník:
pripravuje sa…

Polohy štandardných bannerov
pripravuje sa…

Zakázaný obsah
Zakazuje sa prezentovať v reklamných produktoch texty s podtónom ktorý by nabádal k rasovej neznášanlivosti, náboženskej či inej diskriminácii, alebo inak porušoval zákony SR. Prevádzkovateľ si vyhradzuje podľa uváženia nezaradiť aj iné reklamné bannery, o nezradení bude informovať reklamného klienta.

Kontaktujte nás prosím na tel. čísle: 0907-344-743 (Michal Hrčka), alebo cez email.