Trstina

Druh krytiny, používanej pri ľudových stavbách. Zväzovala sa do snopkov a priväzovala sa k latovaniu krovu.

MATERIÁLY

Skupina materiály obsahuje základné údaje o látkach alebo jednoduchých výrobkoch používaných v remesle, konzervátorskej a reštaurátors…