V júni bude opäť po roku Noc kostolov

Obrázok k článku

Aj tento rok sa uskutoční Noc kostolov. Chrámy, kostoly a modlitebne sa mimoriadne otvoria pre verejnosť v piatok 10. júna o 18:00. Zo zoznamu, ktorý je k dispozícii na stránke nockostolov.sk vyplýva, že do tohto ročníka sa zapoja na 35 miestach. Podujatie nemá svojho garanta, akcia sa uskutoční po šiestykrát. Mottom tohto ročníka je citát: „Jeho brány sa cez deň nezavrú a noc tam nebude.” (Zjv. 21,25),” uvádza stránka nockostolov.sk. Okrem katolíckych kostolov sa do tohtoročnej akcie zapájajú aj ďalšie kresťanské cirkvi. Svoje kostoly otvoria i niektoré rehole. V každom kostole pripravujú vlastný program.

 

Projekt Noc kostolov je založený na dobrovoľnej spolupráci farností, reholí a spoločenstiev, ktoré spoluvytvárajú program. Ani tento rok nemá svojho garanta, preto sa koná len na miestach, kde chcú v tomto projekte pokračovať. Ako uvádza webstránka, prvá noc kostolov sa konala v Nitre a okolí v roku 2010. V roku 2011 sa pod záštitou arcibiskupa Róberta Bezáka vytvoril organizačný tím, vytvorili sa marketingové materiály, reklamné kampane, natočili sa prvé spoty a do projektu sa zapojilo 82 kostolov na území Trnavskej arcidiecézy a ďalších 14 v iných diecézach. V roku 2012 sa už zapojilo 186 kostolov z celého Slovenska. Od roku 2013 (53 kostolov) je Noc kostolov na dobrovoľníckej báze. V roku 2014 sa zúčastnilo 42 kostolov.

 

Po prvýkrát sa do akcie Noc kostolov 2016 zapojí farnosť Evanjelickej cirkvi metodistickej v Bratislave – Starom Meste. Dvere bohoslužobného priestoru (modlitebne), kde sa budú môcť záujemcovia stretnúť s Bohom pri Jeho slove a sviatosti sv. Večere Pánovej, sa otvoria v piatok 10. júna od 18:00 a program potrvá do 23:00.

Tradične sa do podujatia zapájajú v Nitre. V kostoloch ponúknu bohatý program – koncerty, prehliadky, divadelné predstavenie, duchovný program. V tomto roku bude v Nitre otvorených 16 chrámov, napríklad Kostol sv. Michala Archanjela na Dražovskom vŕšku, ruiny Kostola sv. Jozefa v bývalom Zoborskom kláštore, Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi a ďalšie.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Kostol ako urbanistický fenomén slovenského vidieka

Ivan Gojdič “… nežne krášli každý rozjasaný štít do výšok volajúcich chmúrnych turní, čo ticho strážia naše rodné valaly, umlčia všetok ľudský nárek vzpurný, i dávne hriechy, ktoré k nebu volali.”
Michal Chuda
Šťastím môžeme nazvať skutočnosť, že na Slovensku ešte máme toľko sídiel – dedín či osád s historickými, novšími alebo úplne novými kostolmi vsadenými do zástavby, ktorá ešte stále nesie nemalé urbanistické kvalitatívne znaky (napriek ich rýchlemu úbytku), a že na rozhraní tisícročí – v roku Veľkého jubilea môžeme konštatovať: je tu čo poznávať, je tu čo chrániť pre ďalšie storočia, ktoré budú tejto krajine dopriate.