Noc múzeí a galérií

Obnova.sk Fotografia

Najvýznamnejšie bratislavské múzeá a galérie Slovenské národné múzeum, Mestské múzeum v Bratislave, Slovenské technické múzeum – Múzeum dopravy, Slovenská národná galéria a Galéria mesta Bratislavy v spolupráci s Miestnym úradom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto – pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ing. Petra Čiernika spolu s partnerom podujatia Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy pripravili pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí jedinečné podujatie…
Obnova.sk Fotografia NOC MÚZEÍ a GALÉRIÍ

sobota 21. 5. 2005 od 10. 00 h do 22. 00 h

Návštevníci budú mať možnosť za mimoriadnu ponuku jednotného vstupného na 18-tich rôznych miestach Bratislavy navštíviť spolu vyše 50 expozícií a výstav , ktorých prehliadka bude sprevádzaná výkladom pracovníkov múzeí/galérií, alebo výkladom samotného kurátora. Návšteva múzeí/galérií bude spestrená vyše 40-timi rôznymi sprievodnými aktivitami – špeciálnym programom podujatia. Pripravené budú aktivity pre deti a mládež (tvorivé dielne, súťaže), náučno-zábavné podujatia pre celú rodinu (koncerty, premietanie, exkurzie do depozitárov), odborné podujatia pre náročnejších (kurátorský sprievod, prednášky, besedy) a mnoho iného.

Návštevníci sa budú môcť zapojiť aj do súťaže o zaujímavé ceny. Pri navštívení múzea, či galérie, ktorá ho osloví svojou programovou ponukou, bude zbierať pečiatky múzeí a galérií, ktorých minimálny počet tri mu umožní dostať sa do zlosovania o ceny.

Pripravili sme bohatú ponuku aktivít a možnosť navštíviť viacero múzeí a galérií za veľmi zvýhodnené vstupné.

Informácie o podrobnom programe nájdete na www.snm.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 3 odsek 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správy poriadok) v znení neskorších predpisov informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu správneho konania vo veci Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A., Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovensko (ďalej len „vec“ ) na úradnej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.