Múzeum roka je v Galante a Galéria roka v Nitre

Obrázok k článku

Prácu múzejníkov a galeristov na záchrane kultúrneho dedičstva ocenil minister kultúry Marek Maďarič. Ceny dnes odovzdal štátny tajomník ministerstva kultúry Ivan Sečík na slávnosti vo Dvorane Ministerstva kultúry SR v Bratislave. Výsledky 12. ročníka súťaže Múzeum roka a Galéria roka vyhlásil minister kultúry tradične k Medzinárodnému dňu múzeí, ktorý si celý svet pripomenul pred týždňom v pondelok 18. mája. Múzeom roka 2014 sa stalo Vlastivedné múzeum v Galante a titul Galéria roka 2014 patrí Nitrianskej galérii v Nitre. Minister udelil Cenu Andreja Kmeťa piatim odborníkom na múzejníctvo a galeristiku.

 

Cenu Andreja Kmeťa za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti vedy o výtvarnom umení si prevzala kunsthistorička, špecialistka na grafiku a ilustráciu Katarína Závadová. Cenu Andreja Kmeťa za významné zásluhy pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti múzejníctva udelili odborníkovi v oblasti etnológie a múzejníctva Igorovi Krištekovi in memoriam. Laureátkou Ceny Andreja Kmeťa za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti vedy o výtvarnom umení sa stala Zora Rusinová, kurátorka a odborníčka na vybrané témy z teórie a dejín výtvarného umenia. Za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti múzejníctva ocenili Milana Rybeckého z Prírodovedného múzea Slovenského národného múzea. Laureátom Ceny A. Kmeťa za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti múzejníctva sa stal Ivan Bohuš st., významný regionálny historik, múzejník a publicista, zakladateľ Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici.

 

Odovzdávanie Ceny Andreja Kmeťa bolo obnovené v roku 2008 pri príležitosti 100. výročia úmrtia zakladateľa slovenského múzejníctva Andreja Kmeťa. Ocenenie sa udeľuje významným osobnostiam z oblasti múzeí, galérií, folkloristiky a etnografie za celoživotnú, mnohoročnú odbornú prácu pre rozvoj múzeí a galérií na Slovensku, za významné vedecké počiny a aktivity prispievajúce k ochrane, uchovaniu a využívaniu kultúrneho dedičstva. Súčasťou ceny je diplom a plaketa. O návrhu na udelenie ceny rozhoduje deväťčlenná porota, ktorú vymenoval minister kultúry na základe návrhov Zväzu múzeí na Slovensku, Rady galérií Slovenska, Rady na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva a sekcie kultúrneho dedičstva MK SR. Tento rok sa po obnovení cena udeľovala po siedmy raz a jej laureátmi je po dnešku už 36 odborníkov.

 

Titul Múzeum roka alebo Galéria roka udeľuje minister kultúry za výnimočné výsledky pri realizácii základných odborných činností v múzeu alebo galérii a komplexný profesionálny prístup. Múzeá alebo galérie, ktoré ašpirovali na titul, museli dosiahnuť mimoriadne výsledky vo všetkých piatich kritériách súťaže – od akvizície významne zhodnocujúcej zbierkový fond cez vedecko-výskumnú činnosť, ďalej cez bezpečnosť a odbornú ochranu zbierkových predmetov, až po prezentáciu a interpretáciu zbierkových predmetov a nové formy práce s verejnosťou, internetovú a mediálnu propagáciu. Víťazi súťaže v kategórii Múzeum roka a v kategórii Galéria roka získajú osvedčenie o udelení a užívaní titulu Múzeum roka 2014 a Galéria roka 2014, odmenu 2 500 eur a artefakt symbolizujúci udelenie titulu Múzeum roka 2014 a Galéria roka 2014. O udelení ocenenia rozhodovala pre každý z titulov päťčlenná porota, v ktorej boli zástupcovia MK SR, Zväzu múzeí na Slovensku a Rady galérií Slovenska. Podrobnosti o súťažiach vyhlasovaných Ministerstvom kultúry SR možno nájsť na webstránke ministerstva http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/muzea-a-galerie/sutaze-a-podujatia-154.html.

 

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Maďarič ocenil najlepšie múzeá a galérie aj ich pracovníkov

Slovensko pozná najlepšie múzeum za predchádzajúci rok, je ním Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici. Jeho riaditeľka Zuzana Drugová si v pondelok 17. mája 2010 pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí prevzala na ministerstve kultúry cenu z rúk ministra Mareka Maďariča a šek na 1 660 eur. Porotcov oslovilo vytvorenie nových depozitárnych priestorov aj nová stála expozícia mesta v Matejovom dome. Drugová poďakovala najmä svojmu kolektívu, ktorý si podľa jej slov napriek všetkému zachováva nadšenie, a pochopeniu zriaďovateľa múzea. Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici je najlepším múzeom v kategórii regionálnych, mestských a miestnych múzeí a galérií. V druhej kategórii porotcovia najlepšie špecializované múzeum či galériu s celoslovenskou pôsobnosťou neurčili. Vyberali pritom zo šestnástich nominácií.