Cinobaňa – v kamennej skrinke bola pochovaná žena z doby bronzovej

Cinobaňa - pohrebisko kyjatickej kultúry (archeologia.fphil.uniba.sk)

Zaujímavý objav sa podaril archeológom v tejto výskumnej sezóne na nálezisku Cinobaňa v okrese Poltár. V rámci výskumu žiarového pohrebiska z mladšej a neskorej doby bronzovej odkryli jednu z najväčších hrobových kamenných konštrukcií, aká sa doteraz na pohrebiskách kyjatickej kultúry našla. „Rozmery mala meter krát zhruba 60 alebo 80 centimetrov. Okolo tejto kamennej skrinky z veľkých, viac-menej ploských balvanov, bol ešte vybudovaný kamenný veniec. Skrinka bola prekrytá dvoma obrovskými plochými kameňmi,“ povedal pre agentúru SITA Vladimír Mitáš z Archeologického ústavu SAV v Nitre. Na základe antropologickej analýzy sa podarilo zistiť, že tu bola pochovaná dospelá žena. Antropologička sa domnieva, že okrem nej sa tam mohli nachádzať aj spálené kosti veľmi malého dieťaťa alebo novorodenca. Medzi zvyškami kostí sa našli dve bronzové ihlice a zlomok bronzového kosáka.

Doposiaľ archeológovia v Cinobani odkryli viac než 200 žiarových hrobov z 12. až 8. storočia pred Kristom. Charakteristické sú najmä kamennými hrobovými architektúrami. Inventár hrobov je pomerne bohatý, podľa Mitáša sú vybavené najmä peknou funerálnou keramikou kyjatickej kultúry. „Okrem nich tu nachádzame početné bronzové predmety, ktoré sú však vo veľmi zlom stave, a to vďaka tomu, že väčšina z nich prešla žiarom na hranici, keď spaľovali nebožtíkov,“ hovorí Mitáš. Podľa kvality spálených bronzových predmetov a kostí archeológovia usudzujú, že ľud kyjatickej kultúry v mladšej a hlavne neskorej dobre bronzovej vedel veľmi dobre narábať s ohňom.

Výskum v Cinobani robia od roku 2007, vedie ho archeológ Václav Furmánek. Koncom októbra sa skončila jeho štvrtá etapa. Pokračovať by mal aj na budúci rok. „Očakávame, že počet hrobov dosiahne 400 až 500,“ povedal Mitáš. Popri výskume tohto žiarového pohrebiska sa archeológom podarilo v regióne objaviť celý rad sídlisk a pohrebísk najmä z obdobia mladšej a neskorej doby bronzovej. Pomaly tak vypĺňajú biele miesta na archeologickej mape severného Novohradu. Podhorská oblasť južných svahov Slovenského rudohoria bola doteraz málo preskúmaná.  

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Pri výstavbe nájomných bytov našli sídlisko z doby bronzovej

Pri výkopových prácach počas výstavby nájomných bytov s nižším štandardom v obci Abovce v okrese Rimavská Sobota bolo uplynulý týždeň porušené sídlisko z doby bronzovej. „Počas záchranného archeologického výskumu bola preskúmaná časť plochy, na ktorej boli objavené keramické fragmenty pilinskej kultúry z mladšej doby bronzovej (1 500 – 1 100 pred Kr.),“ agentúru SITA informoval archeológ Alexander Botoš z Gemersko-malohontského múzea. Ako doplnil, objavené boli aj nálezy, ktoré možno priradiť k materiálnej náplni kyjatickej kultúry z neskorej doby bronzovej (1 100 – 700 pred Kr.).

Kyjaticka mystika

Neveľká gemerská obee Kyjatice je kolískou veľmi prastarej kuttúry. ktoru nazvali archeológovia podľa náleziska — kyjatickou. Jej nositetia z doby bronzovej (II. az 7. sto-
rocia pr. n. l.) zanechali po sebe najmä stopy ziarového pohrebného rituálu.