Nekropola

Spoločné (hromadné) pohrebisko známe už v praveku a najmä v staroveku, aké budovali mnohé kultúry.