Č. KĽAČANY: Vedci skúmali domy aj parazity ľudí z doby kamennej

Obrázok k článku

Veľké domy z doby kamennej aj pozostatky pravekých ľudí našli archeológovia pri výskume v Čiernych Kľačanoch pri Zlatých Moravciach. V minuloročnej tretej výskumnej sezóne preskúmali pôdorys tretieho domu dlhý vyše 30 metrov a široký sedem metrov. V dlhých domoch, typických pre mladšie obdobia doby kamennej, bývalo zvyčajne niekoľko generácií a v časti bol aj priestor pre dobytok. Niektoré slúžili ako dielne. Zaujímavým nálezom bola zdobená antropomorfná plastika a tiež výčnelok na nádobe, ktorý zobrazuje ľudskú tvár. „Znázornený je tam účes, brada, rysy. Je to pekný doklad o tom, ako mohli ľudia v tej dobe vyzerať, ako boli upravení,“ povedal zástupca riaditeľa Archeologického ústavu v Nitre Ivan Cheben.

 

Archeológovia počas výskumu našli aj tri kostry nedospelých jedincov. „Odobrali sme vzorky zeminy z oblasti brucha kostry, ktorú sme v lokalite našli a podarilo sa určiť druhy parazitov, ktoré vtedajší obyvatelia nosili so sebou,“ hovorí Cheben. Pri týchto analýzach archeológovia spolupracujú s Parazitologickým ústavom v Košiciach. „Takýto výskum je zaujímavý aj pre nich, pretože im umožňuje objavovať staré parazity z minulosti. Samozrejme, vedia rozlíšiť, či ide o nového parazita alebo nejakého starého z minulosti,“ povedal riaditeľ Archeologického ústavu Matej Ruttkay.

 

V blízkosti prvých dvoch nájdených domov, ktoré pochádzajú z obdobia 3 600 až 3 800 rokov pred naším letopočtom, sa našli zlomky medenej rudy. Archeológovia preto predpokladajú, že pravekí ľudia v tejto oblasti ťažili a spracúvali meď, čo dokladajú aj niektoré nálezy z okolia. Dom, ktorý skúmali archeológovia minulý rok,

je zhruba o tisíc rokov starší.

 

 

[mailpoet_form id="1"]

Súvisiace články

Pri výstavbe R1 našli archeológovia 300 hrobov

Vyše 300 hrobov dávnych obyvateľov okolia Nitry už našli archeológovia pri výskumoch súvisiacich s výstavbou rýchlostnej cesty R1 v úseku Nitra – Tekovské Nemce. Najväčšie je v Čiernych Kľačanoch a pochádza z 11. storočia. Z rovnakého obdobia pochádzajú aj hroby v Tesárskych Mlyňanoch, kde je okrem toho aj pohrebisko z doby sťahovania národov. Menšie pohrebisko najnovšie archeológovia objavili v Selenci. Okrem toho nachádzajú po celom úseku budúcej cesty roztrúsené hroby z rôznych dôb.