Č. KĽAČANY: Vedci skúmali domy aj parazity ľudí z doby kamennej

Obrázok k článku

Veľké domy z doby kamennej aj pozostatky pravekých ľudí našli archeológovia pri výskume v Čiernych Kľačanoch pri Zlatých Moravciach. V minuloročnej tretej výskumnej sezóne preskúmali pôdorys tretieho domu dlhý vyše 30 metrov a široký sedem metrov. V dlhých domoch, typických pre mladšie obdobia doby kamennej, bývalo zvyčajne niekoľko generácií a v časti bol aj priestor pre dobytok. Niektoré slúžili ako dielne. Zaujímavým nálezom bola zdobená antropomorfná plastika a tiež výčnelok na nádobe, ktorý zobrazuje ľudskú tvár. „Znázornený je tam účes, brada, rysy. Je to pekný doklad o tom, ako mohli ľudia v tej dobe vyzerať, ako boli upravení,“ povedal zástupca riaditeľa Archeologického ústavu v Nitre Ivan Cheben.

 

Archeológovia počas výskumu našli aj tri kostry nedospelých jedincov. „Odobrali sme vzorky zeminy z oblasti brucha kostry, ktorú sme v lokalite našli a podarilo sa určiť druhy parazitov, ktoré vtedajší obyvatelia nosili so sebou,“ hovorí Cheben. Pri týchto analýzach archeológovia spolupracujú s Parazitologickým ústavom v Košiciach. „Takýto výskum je zaujímavý aj pre nich, pretože im umožňuje objavovať staré parazity z minulosti. Samozrejme, vedia rozlíšiť, či ide o nového parazita alebo nejakého starého z minulosti,“ povedal riaditeľ Archeologického ústavu Matej Ruttkay.

 

V blízkosti prvých dvoch nájdených domov, ktoré pochádzajú z obdobia 3 600 až 3 800 rokov pred naším letopočtom, sa našli zlomky medenej rudy. Archeológovia preto predpokladajú, že pravekí ľudia v tejto oblasti ťažili a spracúvali meď, čo dokladajú aj niektoré nálezy z okolia. Dom, ktorý skúmali archeológovia minulý rok,

je zhruba o tisíc rokov starší.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Pri výstavbe R1 našli archeológovia 300 hrobov

Vyše 300 hrobov dávnych obyvateľov okolia Nitry už našli archeológovia pri výskumoch súvisiacich s výstavbou rýchlostnej cesty R1 v úseku Nitra – Tekovské Nemce. Najväčšie je v Čiernych Kľačanoch a pochádza z 11. storočia. Z rovnakého obdobia pochádzajú aj hroby v Tesárskych Mlyňanoch, kde je okrem toho aj pohrebisko z doby sťahovania národov. Menšie pohrebisko najnovšie archeológovia objavili v Selenci. Okrem toho nachádzajú po celom úseku budúcej cesty roztrúsené hroby z rôznych dôb.