Pri výstavbe nájomných bytov našli sídlisko z doby bronzovej

Pri výkopových prácach počas výstavby nájomných bytov s nižším štandardom v obci Abovce v okrese Rimavská Sobota bolo uplynulý týždeň porušené sídlisko z doby bronzovej. „Počas záchranného archeologického výskumu bola preskúmaná časť plochy, na ktorej boli objavené keramické fragmenty pilinskej kultúry z mladšej doby bronzovej (1 500 – 1 100 pred Kr.),“ agentúru SITA informoval archeológ Alexander Botoš z Gemersko-malohontského múzea. Ako doplnil, objavené boli aj nálezy, ktoré možno priradiť k materiálnej náplni kyjatickej kultúry z neskorej doby bronzovej (1 100 – 700 pred Kr.).

 


„Veľmi hodnotným je nález časti náhrdelníka, pozostávajúceho z bronzového lievikovitého závesku a bronzovej špirálovitej trubičky. Tento nález nám umožňuje datovať počiatky osídlenia tohto sídliska do doby cca 1 500 – 1 400 pred Kr.,“ konštatoval Botoš. Podľa jeho slov doposiaľ neobjavili celé keramické nádoby, len fragmenty. Vo výskume sa bude pokračovať na jeseň v súvislosti so zemnými prácami pri výstavbe kanalizácie.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Kyjaticka mystika

Neveľká gemerská obee Kyjatice je kolískou veľmi prastarej kuttúry. ktoru nazvali archeológovia podľa náleziska — kyjatickou. Jej nositetia z doby bronzovej (II. az 7. sto-
rocia pr. n. l.) zanechali po sebe najmä stopy ziarového pohrebného rituálu.