Pri výstavbe nájomných bytov našli sídlisko z doby bronzovej

Pri výkopových prácach počas výstavby nájomných bytov s nižším štandardom v obci Abovce v okrese Rimavská Sobota bolo uplynulý týždeň porušené sídlisko z doby bronzovej. „Počas záchranného archeologického výskumu bola preskúmaná časť plochy, na ktorej boli objavené keramické fragmenty pilinskej kultúry z mladšej doby bronzovej (1 500 – 1 100 pred Kr.),“ agentúru SITA informoval archeológ Alexander Botoš z Gemersko-malohontského múzea. Ako doplnil, objavené boli aj nálezy, ktoré možno priradiť k materiálnej náplni kyjatickej kultúry z neskorej doby bronzovej (1 100 – 700 pred Kr.).

 


„Veľmi hodnotným je nález časti náhrdelníka, pozostávajúceho z bronzového lievikovitého závesku a bronzovej špirálovitej trubičky. Tento nález nám umožňuje datovať počiatky osídlenia tohto sídliska do doby cca 1 500 – 1 400 pred Kr.,“ konštatoval Botoš. Podľa jeho slov doposiaľ neobjavili celé keramické nádoby, len fragmenty. Vo výskume sa bude pokračovať na jeseň v súvislosti so zemnými prácami pri výstavbe kanalizácie.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005