Bratislava: Stará radnica pôjde do rekonštrukcie

19. mája 2008 – Starú radnicu v Bratislave by mohli začať rekonštruovať na jeseň. Pôvodne sa mala radnica uzavrieť už pred letom, vedenie mesta sa však rozhodlo, že nádvorie radnice by mohlo byť otvorené a prístupné verejnosti ešte počas Kultúrneho leta 2008. Riaditeľ mestského investora pamiatkovej obnovy – spoločnosti Paming Jozef Hrabina však upozorňuje, že v týchto dňoch sa ešte stále rokuje o harmonograme rekonštrukčných prác medzi spoločnosťou, mestom ako aj Múzeom mesta Bratislavy. Následne by sa mal do rokovaní zapojiť aj dodávateľ stavby. “Je teda možné, že nastanú nejaké zmeny a dotklo by sa to, samozrejme, aj kultúrneho leta,” povedal pre agentúru SITA riaditeľ Jozef Hrabina. Okrem toho bude do začiatku stavebných prác potrebné presťahovať prevádzky a depozity Múzea mesta Bratislavy.

Rekonštrukcia by mala trvať dva roky, verejnosti by Stará radnica mohla byť opäť k dispozícii koncom roka 2010. V súčasnosti sa predpokladajú náklady na obnovu okolo 180 miliónov korún, podľa spoločnosti však pravdepodobne postačovať nebudú.

Mesto rozhodlo o rekonštrukcii objektu z viacerých dôvodov, ide najmä o nevyhovujúci stav niektorých priestorov. V zlom stavebno-technickom stave sú predovšetkým suterény, ktoré sú zavlhnuté. Podľa vedúcej úseku inžinierskej činnosti spoločnosti Paming Zdenky Turzíkovej je za hranicou životnosti aj technická infraštruktúra, teda rozvody vody, ústredného vykurovania, elektriny či slaboprúdu v komplexe budov Starej radnice. Mnohé z nich už nezodpovedajú platným predpisom. “Často sa vyskytujú havárie rozvodov, ktoré spôsobujú škody na objektoch aj na uložených zbierkach. Mnoho priestorov je využitých ako depozity, čo nezodpovedá ich hodnote a významu ako kultúrnej pamiatke mimoriadneho významu,” povedala Turzíková. Počas prác sa počíta tiež s umelecko-remeselnou obnovou na omietkach či maľbách. Rekonštrukciou vnútorných priestorov by sa tiež mali rozšíriť expozície múzea a možnosti využitia na kultúrno-spoločenské účely. Pribudnúť by mal aj nový centrálny vstup do objektov, poplachový systém či elektronická ochrana exponátov.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Bratislavskú Starú radnicu začnú rekonštruovať v septembri

Starú radnicu v Bratislave by mali začať rekonštruovať po 15. septembri 2008. Pôvodne sa mala radnica uzavrieť už pred letom, vedenie mesta sa však rozhodlo, že nádvorie radnice bude otvorené a prístupné verejnosti ešte počas tohtoročného Kultúrneho leta 2008. Expozícia Múzea mesta Bratislavy nachádzajúca sa v objekte Starej radnice, tak bude pre záujemcov otvorená celé leto.

Uvoľňujú depozity Mestského múzea v Apponyiho paláci

BRATISLAVA 31. októbra 2004 (SITA) – Depozity bratislavského Mestského múzea v Apponyiho paláci, ktorý by mal prejsť rekonštrukciou, začínajú v súčasnosti uvoľňovať do upravených priestorov Materskej školy v Jarovciach a do kina Odboj v Dúbravke. Mestská organizácia Paming pripravuje umelecko-historické prieskumy omietok, ktoré bude robiť Mestský ústav pamiatkovej starostlivosti. V tomto roku už začali s opravou strechy a s klampiarskymi konštrukciami Ungerovho a Pauerovho domu. Kompletnou výmenou prešla pálená strešná krytina a čiastočne vymenili medené klampiarske prvky a poškodený krov.

Opravia Starú radnicu a Aponyiho palác

BRATISLAVA 23. augusta (SITA) – S rekonštrukčnými prácami na budovách Starej radnice a Aponyiho paláca v Bratislave začne mestská organizácia Paming najskôr v druhej polovici budúceho roku. Agentúru SITA o tom informovala vedúca inžinierskych činností Pamingu Zdenka Turzíková. “Opraviť by sa mala strecha Starej radnice zo strany Hlavného námestia a fasády vo vnútri radničného námestia,” povedala Turzíková.

Odpovede

  1. Bratislava: Stará radnica pôjde do rekonštrukcie

    Firma Hílek a spol. zrekonštruuje Starú radnicu

    10. júna 2008 (SITA) – Stavebno-obchodná firma Hílek a spol., a.s. Senica zrekonštruuje bratislavskú Starú radnicu za 153,4 mil. Sk bez dane z pridanej hodnoty. Je to o 14,3 mil. Sk menej v porovnaní s predpokladanou cenou týchto stavebných prác. Senická spoločnosť získala zákazku mestského investora pamiatkovej obnovy Bratislavy Paming vo verejnej súťaži s jednou prijatou ponukou. V súťaži rozhodovala najnižšia cena.

    Ide o druhú etapu rekonštrukcie komplexu budov Apponyiho paláca a Starej radnice. Zmluva bola uzatvorená 20. mája 2008, počíta s podielom prác v subdodávateľskom vzťahu 26,17 %, čo predstavuje 40,15 mil. Sk. Pôjde o umeleckoremeselné a reštaurátorské práce, dodávku a montáž výťahov.

    Spoločnosť Hílek a spol. bola založená v roku 1991, o tri roky neskôr začala aj s predajom automobilov. Ako a.s. funguje od októbra 2000, eviduje základné imanie vo výške 22,5 mil. Sk. Spoločnosť vykonáva dopravné, inžinierske, priemyselné, občianske a bytové stavby. Stavby realizuje na kľúč, od spracovania projektovej dokumentácie a inžinieringu až po realizáciu stavebnej a technologickej časti.

Comments are closed.