Bratislava: Mirbachov palác bude mať novú strechu a podkrovie

Obrázok k článku

Mirbachov palác na Františkánskom námestí v Bratislave by mal mať do októbra novú strechu a vynovené podkrovné priestory. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol riaditeľ mestského investora pamiatkovej obnovy Paming Jozef Hrabina. S prácami sa začalo ešte v roku 2005. “Najzávažnejšie bolo zneškodniť nebezpečný odpad, ktorý vznikal z azbestových platní vo vnútri,” povedal Hrabina. Odpad bol síce zlikvidovaný, ďalšie práce však boli pre nedostatok peňazí pozastavené. Obnoviť sa ich podarilo minulý rok, keď bolo potrebné urobiť prieskum krovu. Ten bol značne poškodený drevokaznými hubami a chrobákmi. “Keďže je to pamiatkovo chránený objekt, bolo to dosť náročné,” uviedol Hrabina. V súčasnosti je už krov sanovaný a natretý. Vnútorné priestory sú z väčšej časti opravené. Náklady sa odhadujú na miliardu €.

Podľa Hrabinu by si však Mirbachov palác zaslúžil aj ďalšie opravy. Napríklad bude potrebné zbaviť múry a nádvorie vlhkosti. Objavili tu totiž studňu, ktorú bolo nutné vyčistiť. Následne by sa mala spraviť sonda, ktorá by mala dať odpoveď na to, či príčinou vody na nádvorí bolo upchatie studne. Obnovu si vyžiada aj fasáda budovy či okná, podľa Hrabinu sa miestami objavujú v múroch trhliny. Keďže sa práce týkajú “umelecko-remeselných prvkov”, podľa Hrabinu musia o ich postupe rozhodnúť aj pamiatkari. Náklady na ďalšie rekonštrukčné práce ešte vyčíslené neboli.

Mirbachov palác dal postaviť v rokoch 1768 – 1770 bratislavský pivovarník Michal Spech. Staviteľom paláca bol murársky majster Matej Höllrigl. Palác mal viacerých majiteľov. Po Spechovi ho vlastnili grófi Imrich Csáky, Karol Nyáry, ktorého erb je na fasáde budovy, a napokon Emil Mirbach. Z pôvodného zariadenia sa podľa stránky Galérie mesta Bratislavy – www.gmb.sk – zachovali keramické kachle a dve menšie miestnosti na prvom poschodí s drevenými obkladmi stien zdobenými vzácnymi dobovými kolorovanými rytinami. Mirbachov palác bol v roku 1963 zapísaný do štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok. Po obnove sa v apríli 1975 stal sídlom Galérie mesta Bratislavy. V paláci je stála expozícia a priestory určené na krátkodobé výstavy.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Thurzovský kaštieľ v Bytči

Norma Urbanová – Ľubica Veľasová
Jedno z najvýznamnejších renesančných feudálnych sídiel šľachty, kaštieľ v Bytči, nebol napriek svojmu nespornému architektonickému a historickému významu doposiaľ komplexne skúmaný. Ani výskum kolektívu pracovníkov Pamiatkového ústavu v Bratislave v roku 1999, ktorý bol determinovaný plnou prevádzkou v ňom sídliaceho Štátneho oblastného archívu, nemôžeme chápať ako uzavretý. Priniesol však niektoré nové poznatky o architektonickom vývoji tohto objektu, ktoré môžu zásadným spôsobom prispieť k uchovaniu jeho najväčších hodnôt.

Kaštiel vo Svätom Antone 250-rocný ?

Oľga Kuchtová

Kaštieľ so Svätom Antone leží v  kraji pod Sitnom, v  blízkosti starobylej Banskej Štiavnice, na úpätí lesnatých hôr. Má také silné fluidum, že neustále priťahuje návštevníkov aj napriek tomu, že lepšie časy zažil už dávno. Patril známemu šlachtickému rodu Koháryovcov, neskôr Coburgovcov, ktorých príbuzenstvo preniklo do všetkých panovníckych rodov v  Európe. Vyhlásením tejto pamiatky za štátny kultúrny majetok sa v  roku 1951 dostal do správy štátu. V  roku 1962 získal štatút múzea.

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Odpovede

 1. Bratislava: Mirbachov palác bude mať novú strechu a podkrovi
  Rekonštrukcia Mirbachovho paláca je tesne pred ukončením

  BRATISLAVA 1. novembra (SITA) – Rekonštrukcia strechy a podkrovia v Mirbachovom paláci na Františkánskom námestí v Bratislave je pred ukončením. Kolaudácia vynovených priestorov za viac ako milión eur je naplánovaná na piatok 6. novembra. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol riaditeľ mestského investora pamiatkovej obnovy Paming Jozef Hrabina. “Patinujú sa ešte niektoré kamenné prvky, lišty na elektrinu. Sú to už len drobnosti,” povedal Hrabina. Ostatné časti značne poškodeného krovu sú už kompletne opravené. “Najťažšie bolo vymeniť pomúrnice. Ostatné časti krovu sa vymieňali lokálne, pod odborným dohľadom Krajského pamiatkového úradu,” vysvetlil Hrabina. Dodávateľ sa “potrápil” aj s trámami, ktoré boli v 18. storočí ručne tesané. Časť vynovených priestorov bude slúžiť ako expozícia, teda budú verejnosti prístupné. Nachádzať sa tu však budú aj verejnosti neprístupné priestory pre reštaurovanie či kancelárie.

  Súbežne s touto opravou pokračujú práce na nádvorí paláca, kde sa robí sanácia proti vlhkosti. Hľadajú sa totiž príčiny, prečo navĺhajú steny objektu. Jednou z príčin bola studňa, ktorá bola donedávna zasypaná. Príčin však bude podľa Hrabinu viac. Následne bude potrebné opraviť zadné schodisko a múry. “Radi by sme dokončili aj fasádu, lebo si to zaslúži. Plánujeme opravu okien,” doplnil Hrabina. Na to však musia vyčleniť peniaze mestskí poslanci. Nádvorie s opravenými lavičkami je verejnosti prístupné.

 2. Re: Bratislava: Mirbachov palác bude mať novú strechu a podk
  Mirbachov palác má novú strechu a podkrovie

  BRATISLAVA 11. novembra (SITA) – Mirbachov palác na Františkánskom námestí v Bratislave má novú strechu a podkrovie za viac ako 1,42 mil. eur. Časť priestorov bude slúžiť pre pracovníkov Galérie mesta Bratislavy (GMB), ktorá tu sídli, a reštaurátorské práce, niektoré budú prístupné aj verejnosti. “Už priestor samotný je umeleckým dielom, chceme zachovať genius loci. Je to špecifický priestor pre špeciálne výstavy, nie pre výstavy klasického charakteru. Tie máme na prvom či druhom poschodí,” povedal dnes na tlačovej besede riaditeľ GMB Ivan Jančár. Galéria plánuje využiť niektoré priestory aj pre rôzne konferencie či klubovú činnosť detí, ktorým by sa zaujímavou formou predstavovalo umenie. “Z niektorých okien sú špeciálne pohľady na mesto, ktoré z iných okien neuvidíte,” doplnil primátor Andrej Ďurkovský.

  S prácami sa začalo v roku 2005. Vtedy zlikvidovali najmä nebezpečný odpad, ktorý vznikal z azbestových platní vo vnútri. Ďalšie práce však boli pre nedostatok peňazí pozastavené. Obnoviť sa ich podarilo minulý rok, keď sa vykonal prieskum krovu. Ten bol značne poškodený drevokaznými hubami a chrobákmi, podľa výsledkov prieskumu to bolo okolo 40 %. “S opravou sa nezačalo o päť minút dvanásť, ale v hodine dvanástej. Ešte nejaký čas a krov by sa bol zrútil,” konštatoval konateľ dodávateľskej spoločnosti Hronstav 2, s.r.o., Ivan Broznan. Nedostatkom nových priestorov na 3. poschodí je to, že tam nie je výťah. To môže robiť problémy najmä starším občanom. “Výťah máme po nižšie poschodie, z konštrukčného hľadiska sa nedalo dať výťah až sem,” konštatoval Jančár.

  Na otázku agentúry SITA, či mesto neplánuje vyčleniť v budúcnosti peniaze na podobnú rekonštrukciu iných historických priestorov v meste, odpovedal primátor kladne. Zdôraznil však, že momentálne sa sústreďujú na rekonštrukciu Starej radnice. “Po jej dokončení dostaneme jedinečný komplex Primaciálneho paláca, Apponyiho paláca a Starej radnice.” Doplnil, že sa opravujú aj ďalšie pamiatky, prioritne však tie, ktoré sú najviac poškodené ako napríklad veža kostola klarisiek.

  Mirbachov palác dal postaviť v rokoch 1768 – 1770 bratislavský pivovarník Michal Spech. Staviteľom paláca bol murársky majster Matej Höllrigl. Palác mal viacerých majiteľov. Po Spechovi ho vlastnili grófi Imrich Csáky, Karol Nyáry, ktorého erb je na fasáde budovy, a napokon Emil Mirbach. Z pôvodného zariadenia sa podľa stránky Galérie mesta Bratislavy – http://www.gmb.sk – zachovali keramické kachle a dve menšie miestnosti na prvom poschodí s drevenými obkladmi stien zdobenými vzácnymi dobovými kolorovanými rytinami. Mirbachov palác bol v roku 1963 zapísaný do štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok. Po obnove sa v apríli 1975 stal sídlom Galérie mesta Bratislavy.

Comments are closed.