Na hrade pribudol dočasný demontovateľný obslužný chodník

Na Bratislavskom hrade pribudol dočasný demontovateľný obslužný chodník na severozápadnom svahu hradného vrchu. Pre agentúru SITA to uviedol riaditeľ mestského investora pamiatkovej obnovy – Pamingu Jozef Hrabina. Podľa Hrabinu táto časť hradného vrchu vytvárala efekt slepej uličky a poskytovala anonymitu „návštevníkom“, po ktorých sa tu hromadil odpad a sťažnosti obyvateľov okolia a za tmy to nebolo veľmi bezpečné miesto. “Naším cieľom bolo zrealizovať finančne menej náročné prepojenie existujúcej pešej trasy po severnom obvode hradného opevnenia so Zámockou ulicou,” uviedol Hrabina. Návrh prepojenia vypracovali mladí architekti Andrea Mikulajová a Juraj Mikulaj. “Prepojenie realizovala firma, ktorá má ako víťaz tendra z roku 2003 zazmluvnenú realizáciu pôvodného zámeru II. stavby hradného vrchu, ktorá zahŕňa aj toto prepojenie,” uviedol Hrabina. Celkové náklady 130 000 eur boli hradené z rozpočtu Pamingu.

 


Prepojenia tvoria dve priamočiare schodiská vo svahu hradného vrchu a chodník medzi nimi. Schodisko, ktoré sa napája na existujúcu pešiu trasu, je položené šikmo na svah. “Toto odchýlenie od spádnice je spôsobené zámerom zachovať jednotný profil stúpania na celom schodisku,” uviedol Hrabina. Druhé, podstatne dlhšie schodisko, vedúce od hradieb k Zámockej ulici, je osadené rovnobežne s existujúcim oporným múrom vstupu do podzemných garáží, ktoré sú pod budovou na západnej terase hradu. Konštrukcia schodiska je tvorená dvoma drevenými schodnicami so stupňami z jedľového dreva, osadenými na stĺpiky s betónovým základom a priečnym zavetraním medzi stĺpikmi. Drevenú konštrukciu dopĺňa zábradlie z oceľových T profilov. Medzi schodiskami je vybudovaný štrkový chodník, ktorý je vedený tesne popri hradbách.


Schody začali byť okamžite po realizácii využívané a pôvodné mŕtve rameno ožilo. Podľa Hrabinu je však vyriešenie prepojenia dočasné a reverzibilné riešenie, pokiaľ nebude v budúcnosti vybudované trvalé kamenné prepojenie.


Paming má spracovaný projekt revitalizácie II. stavby hradného vrchu z roku 2002 (časť hradného vrchu od Mikulášskeho kostola až po hlavný vstup do priestorov hradu). “Ak získame finančné prostriedky na realizáciu tohto projektu, náš zámer obnovy tejto časti hradného vrchu dotiahneme do konca,” uviedol Hrabina.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Bratislavskú Starú radnicu začnú rekonštruovať v septembri

Starú radnicu v Bratislave by mali začať rekonštruovať po 15. septembri 2008. Pôvodne sa mala radnica uzavrieť už pred letom, vedenie mesta sa však rozhodlo, že nádvorie radnice bude otvorené a prístupné verejnosti ešte počas tohtoročného Kultúrneho leta 2008. Expozícia Múzea mesta Bratislavy nachádzajúca sa v objekte Starej radnice, tak bude pre záujemcov otvorená celé leto.