Ak, až, keď…

Jaroslav Liptay
Aj v ochrane pamiatok platí, že treba môcť, chcieť a vedieť. Beda, ak čo iba jeden z týchto predpokladov chýba. Pamiatkári chcú a prevažne vedia, málokedy však môžu.Orgány štátnej správy a miestnej samosprávy by aj mohli, keby viac chceli, často však ani nevedia. Vlastníci a stavebníci môžu, niekedy aj vedia, ale spravidla nechcú, lebo zásady ochrany pamiatok sa do ich zámerov prevažne nehodia. Spôsoby využívania a modernizácie pamiatok majú v predstavách vlastníkov a užívateľov zväčša svojské dimenzie, ktoré nebývajú v súlade s pamiatkovými hodnotami a prevádzkovo – technickými možnosťami objektov.

Nie v každom prípade je takéto zovšeobecnenie namieste, ak však berieme do úvahy aj súčasnú nepriaznivú finančnú situáciu, je úbohý obraz stavu nášho kultúrneho dedičstva „dokonalý“. Keďže boľačky v ochrane pamiatok majú prevažne nepamiatkový pôvod, nemôže byť pamiatkovou ani terapia. Cieľom tejto krátkej úvahy nie je stanovenie kompletnej diagnózy a dávanie receptov, stav našich národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území však bude zrejme lepší :

 ak sa zlepší legislatíva nielen v ochrane pamiatok, ale aj v architektonickej a urbanistickej tvorbe, v územnom plánovaní, v stavebnom poriadku, v kompetenciách orgánov štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy,
 ak sa zmení systém rozdeľovania príjmov z daní, ak sa zmení daňové zaťaženie, ak bude podnikateľom vytvorená možnosť zrýchlených odpisov nielen z luxusných áut, ale napríklad aj z technických a prevádzkových zariadení v historických objektoch (služby pre cestovný ruch a pod.),

 až bude dosť finančných prostriedkov na záchranu a obnovu pamiatok, nie však priveľa, aby nadmierne vylepšenia a „modernizácie“ nezlikvidovali autentické hodnoty pamiatkových objektov, súborov a areálov,

 keď bude rozsiahlejšia a vzdelanejšia základňa odborníkov, z ktorej bude možné vyberať lepších a zrelších, čo však súvisí aj s finančnými a inými možnosťami hmotnej i altruistickej zainteresovanosti, prípadne s ďalšími motivačnými nástrojmi v orgánoch a organizáciách ochrany kultúrnych hodnôt,

 ak o prípravnej, projektovej a realizačnej fáze záchrany a obnovy pamiatkového fondu budú rozhodovať odborníci s príslušnou kvalifikáciou a atestáciou pre oblasť pamiatok, pamiatkových sídel a území, lebo pri všetkej úcte ku vzdelaným autorom dobrých projektov bánk, supermarketov, kostolov a hotelov nie každý má fortieľ na dobrý projekt záchrany a obnovy pamiatkového objektu alebo súboru,

 ak vlastníci pamiatok príjmu za svoje, že zachovanie autenticity objektu znamená vyššiu hodnotu ako zabudovanie drahých materiálov a technických „výdobytkov“ dneška v rámci pochybnej modernizácie,

 ak vo všeobecnosti bude viac pokory pred hodnotami minulosti, ak aj bežný občan pochopí, že sa nemá hanbiť za dedičstvo, ktoré vzniklo často v podmienkach (pre mnohých pochopiteľne „cudzieho“) uhorského alebo československého štátu,
 keď si uvedomíme a uveríme, že naša história nezačala vznikom „štátostrany“, že nezačala ani 1. januára 1993,

 keď naše priority, naše vyčerpávajúce úsilie a dobre mienené plány a koncepcie dostanú správny rytmus a smer, keď sa mnohé veci postavia z „hlavy na nohy“,

 keď ešte mnoho ďalších ak, až, keď… sa stane bežnou realitou, možno potom sa podstatne zlepší situácia v záchrane a obnove pamiatkového fondu, ako aj v ochrane kultúrneho dedičstva vo všeobecnosti.

Bratislava, november 2000

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Ministerstvo kultúry rozdelí na obnovu pamiatok 250 miliónov

Až 84,4 % kultúrnych pamiatok na Slovensku vlastnia obce, cirkvi či fyzické osoby, zvyšok spravuje štát: BRATISLAVA 19. apríla (SITA) – Ministerstvo kultúry (MK) SR predpokladá, že tento rok požiadajú vlastníci nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré nespravuje štát, o približne 1,2 miliardy korún. Ako na dnešnej tlačovej besede povedal generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR Martin Kováč, ministerstvo dostalo v dvoch grantových kolách spolu 780 žiadostí, v ktorých spolu žiadajú približne 970 miliónov korún.