podkúvačský struh

nástroj s rúčkou a jednobritou čepeľou, ktorej ostrie je orientované kolmo na os rúčky a smeruje od osoby, ktorá ho ovláda. Slúži na ú…

struh

nástroj s rúčkou alebo párovými rúčkami a jednobritou čepeľou, ktorej ostrie je orientované kolmo na os rúčky (rúčok) a smeruje od os…

Elígius

kalich, nákova, niekedy kovárske náčinie. Elígius ako zlatník na dvore franského krála Chlotara, dobročinný človek, starostlivosť o nevoľ…