2. Medzinárodná faleristická konferencia v Bratislave

Titulny obrazok blogu uzivatela: teodor

Slovenská Faleristická Spoločnosť

si Vás všetkých dovoluje čo najsrdečnejšie pozvať na 

2. Medzinárodnú faleristickú konferenciu

organizovanú v spolupráci so SNM – Historickým múzeom, pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky pána Ivana Gašparoviča.

Konferencia sa uskutoční 27.10.2012 v čase od 12:00 do 18:00 hod

v priestoroch Historického múzea na Bratislavskom hrade.

program konferencie prikladám v prílohe

Vstup na konferenciu je bezplatný

Tešíme sa na Vašu účasť

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005

Odpovede

Comments are closed.