4. medzinárodná faleristická konferencia

Titulny obrazok blogu uzivatela: teodor

Dovolujeme si vás srdečne pozvať na 4. medzinárodnú faleristickú konferenciu, ktorá sa bude tentokrát konať na Bratislavskom hrade, pod záštitou Karla von Schwarzenberga

 

program konferencie:

 

 

PROGRAM 4. medzinárodnej faleristickej konferencie v Bratislave, 25.10.2014


11.00 – 12.00 Evidencia účastníkov konferencie/Registrierung der KonferenzteilnehmerInnen

12.00 – 12.20 Príhovory/Begrüßung
Mgr. Branislav Panis – riaditeľ Historického múzea/Direktor des Historischen Museums
Mgr. Pavol Marciš – predseda SFS/Vorsitzender der SFS


12.25 – 12.40 Slávnostné odovzdávanie Čestných odznakov SFS
Feierliche Verleihung von Ehrenzeichen der SFS

12.45 – 13.05 Čestné vyznamenania za zásluhy Červeného kríža – 1914
Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz – 1914
prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD., Slovenská faleristická spoločnosť, Viedeň

13.10 – 13.30 250 rokov Radu svätého Štefana – situácia pri založení 1764
250 Jahre Stephansorden – Gründungsituation 1764
prof. PhDr. Attila Pandula, PhD., Maďarská heraldická a genealogická spoločnosť + SFS, Budapešť

13.35 – 13.55 Delový kríž 1814
Kanonenkreuz 1814
Mjr dRes Hartmut Rochowanski, Österreichische Gesellschaft für Ordenskunde, Viedeň

14.00 – 14.20 Symbolické náhrady vyznamenaní v Slovenskej armáde 1939-1944
Symbolische Ersätze von Auszeichnungen in der Slowakischen Armee 1939-1944
Mgr. Pavol Marciš, Slovenská faleristická spoločnosť, Šaľa

14.25 – 15.15 Prestávka/Pause (občerstvenie zabezpečené)

15.15 – 15.35 Prvá svetová vojna z pohľadu faleristiky
Der Erste Weltkrieg aus der Sicht der Phaleristik
PhDr. Igor Graus, PhD., Štátny archív, Banská Bystrica
15.40 – 16.00 Václav Měřička a jeho význam pro faleristiku
Václav Měřička und seine Bedeutung für die Phaleristik
RNDr. Ivan Koláčný, Klub faleristů, Brno

16.05 – 16.25 Medaile radu Bieleho leva a ich reprodukcie
Die Medaillen des Ordens des Weißen Löwen und seine Nachfertigungen
Friedrich Tusek, Österreichische Gesellschaft für Ordenskunde + SFS, Viedeň

16.30 – 16.50 Vojenská pamětní medaile na dobytí Bělehradu roku 1789 maršálem Laudonem
Militär Gedenkmedaille an die Eroberung Belgrads im Jahr 1789 durch FM Laudon
Ing. Josef Hrdý, Klub faleristů, Brno

16.55 – 17.00 Záver oficiálneho programu konferencie/Ende der Konferenz

 

Po každom príspevku je pri dodržaní prednáškového času ca. 5 minútová diskusia
Prednáškové jazyky: slovenčina, čeština, nemčina – bez tlmočenia


18.00 Večera pre členov SFS a pozvaných hostí/Abendessen für Mitglieder des SFS und dessen geladene Gäste


Vedecký výbor konferencie/Wissenschaftliches Komitee der Konferenz:
prof. PhDr. Attila Pandula, PhD., Budapešť
prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD., Viedeň
Mgr. Pavol Marciš, Šaľa

Organizačný výbor konferencie/Organisationsausschuss der Konferenz:
Pavol Marciš e-mail: predseda@sfs.sk
Vlastimil Kozoň e-mail: vlastimil.kozon@univie.ac.at
Ivan Chudý e-mail: ivan@xko.sk
Záujem o účasť na konferencii prosíme nahlásiť cez e-mail:/Anmeldung per e-mail: predseda@sfs.sk


Vstup na konferenciu je bezplatný/Eintritt frei

 

tešíme sa na vašu návštevu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články