Zbierali, zbierame, budú zbierať

Titulny obrazok blogu uzivatela: Sasha

Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum pripravuje vedeckú konferenciu

 

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ ZBIEROK A ZBERATEĽSTVA

 

Banská Bystrica, 27. september 2016

 

 

Témy:
Zberateľské osobnosti histórie
Osudy zbierok
Teória zbierok a zbierkotvornej činnosti
Význam a budúcnosť zbierok a zbierkotvorných inštitúcií

 

Miesto konania konferencie a adresa múzea:
Slovenská pošta, a. s.
Poštové múzeum
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica

 

Kontaktné údaje za organizátorov:
e-mail: spisiak.miroslav@slposta.sk
tel.: 048/433 92 14
e-mail: sencek.richard@slposta.sk
tel.: 048/433 95 82

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Deň múzeí: Banská Bystrica

ŠVK – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica, Osvald Zahradník – divadelný a rozhlasový dramatik – spoločenské stretnutie v rámci cyklu Osobnosti, Miesto konania: spoločenská sála ŠVK, Dátum konania: 2.máj 2005 o 16,00 hod. Vstupné: zdarma

Marginální role muzea v současné české společnosti

Spojení „muzeum a změna“ v názvu konference AMG připravené v roce 2003 otevírá různé možnosti, vždy však vybízí k porovnání stavu v průběhu času. Srovnáme-li česká muzea současnosti a koncem 80. let minulého století, snad nejviditelnější pozitivní změnou je pokračující vnitřní strukturování muzejního světa.