Záchrana kostolíka

Express, ktorá je o. i. známa tým, že od roku 1995 veľmi intenzívne spolupracuje na globálnom projekte záchrany najviac ohrozených pamiatok na svete. Gréckokatolícky kostolík Bazila Veľkého v Krajnom Čiernom v okrese Svidník pochádza z prvej polovice 18. storočia. Agentúra ALEX má hneď niekoľko dôvodov sláviť. Nielen desať úspešných rokov na slovenskom trhu, ale aj výsledky na “poli” hodnotovom. Od marca 2001 je totiž súčasťou spoločnosti American Patrí do súboru 27 drevených chrámov východného Slovenska, ktoré boli v roku 1968 vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku. Táto mimoriadna umelecká pamiatka sa dostala do Zoznamu 100 najohrozenejších pamiatok sveta a práve spoločnosť American Express na jeho záchranu prispela sumou 30 000 USD. A tak desaťročnica ALEX-u mala celkom osobitý charakter. Zostáva veriť, že spomínaná iniciatíva bude inšpiráciou k ochrane kultúrneho dedičstva aj pre ďalších…


  Zdroj: HD 29/11/2001

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005