Na obnovu kostolíkov východného obradu pridelil ŠFK Pro Slovakia tri milióny Sk

Svidník 14. apríla (TASR) – Tri milióny korún pridelila Rada Štátneho fondukultúry Pro Slovakia na krytie nákladov na tohtoročnú obnovu siedmich drevenýchkostolíkov východného obradu v okresoch Svidník, Stropkov a Prešov. Na rekonštrukčnépráce na objektoch chrámov je z nej vyčlenených 1,8 milióna Sk, na reštaurovanieikon 1,2 milióna Sk. Najviac je potrebné riešiť havarijný stav kostolíka v obci……Dobroslava pri Svidníku, na odstránenie ktorého vyčlenila 700 tisíc korún a v obciBrežany v okrese Prešov 350 tisíc korún.

Ako TASR ďalej informoval riaditeľ neziskovej organizácie Záchrana a obnovanárodných kultúrnych pamiatok (NKP) drevených chrámov pod Duklou Michal Kosť, obnovauvedených dvoch kostolíkov je tohtoročnou prioritou organizácie. Druhou je postaraťsa o dokončenie reštaurovania ikonostasu v chráme v obci Ladomírová pri Svidníku apokračovať v týchto prácach na ikonostasoch z chrámov v Krajnom Čiernom a v Príkrej,okres Svidník, a v obci Potoky, okres Stropkov.

Kosť ďalej uviedol, že z fondu Pro Slovakia dostali v roku 1999 spolu 4,03 miliónaSk a vlani 2,33 milióna Sk. Vďaka tomu sa z kritického stavu dostalo päť drevenýchkostolíkov – v obciach Krajné Čierne, Príkra, Šemetkovce, Hunkovce a Korejovce. Okremtoho sa vlani podarilo získať pre chrám v Dobroslavej ktitorov, t. j. fundátorov,mecénov v byzantskej cirkvi, exprezidenta Michala Kováča a psychoterapeutku AnnuGalovičovú. Tohto roku by sa podobnej úlohy mali zhostiť hovorkyňa Grémia tretiehosektora Helena Woleková a exprezident VSŽ Gabriel Eichler pre chrám ochrany presvätejBohorodičky v Korejovciach z roku 1764.

Organizáciu Záchrana a obnova NKP drevených chrámov pod Duklou založili v roku1998. Z 27 drevených kostolíkov (25 je ich v Prešovskom kraji a dva v Košickom) sastará o 12 (desať v okrese Svidník a po jednom v okresoch Stropkov a Prešov). Správnuradu neziskovej organizácie tvorí 12 starostov a šesť duchovných.

TASRPublikované na: www.sme.sk dňa 28. 9. 2001

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Na obnovu kostolíkov východného obradu pridelil ŠFK Pro Slovakia tri milióny Sk

Svidník 14. apríla (TASR) – Tri milióny korún pridelila Rada Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia na krytie nákladov na tohtoročnú obnovu siedmich drevených kostolíkov východného obradu v okresoch Svidník, Stropkov a Prešov. Na rekonštrukčné práce na objektoch chrámov je z nej vyčlenených 1,8 milióna Sk, na reštaurovanie ikon 1,2 milióna Sk. Najviac je potrebné riešiť havarijný stav kostolíka v obci Dobroslava pri Svidníku, na odstránenie ktorého vyčlenila 700 tisíc korún a v obci Brežany v okrese Prešov 350 tisíc korún…

Drevená cesta ku kostolíkom

V Hunkovciach v okrese Svidník pred dreveným chrámom z 18. storočia otvorili v utorok 27. mája 2008 letnú turistickú sezónu. Pri tejto príležitosti odovzdajli do užívania cestné smerové značenie upozorňujúce na Karpatskú drevenú cestu označujúcu smerovanie k jednotlivým dreveným kostolíkom.

Záchrana kostolíka

Express, ktorá je o. i. známa tým, že od roku 1995 veľmi intenzívne spolupracuje na globálnom projekte záchrany najviac ohrozených pamiatok na svete. Gréckokatolícky kostolík Bazila Veľkého v Krajnom Čiernom v okrese Svidník pochádza z prvej polovice 18. storočia.

Drevený chrám zrenovovaný a nanovo posvätený

Prvú komplexnú rekonštrukciu má za sebou drevený chrám sv. Paraskievy v obci Potoky v okrese Stropkov, ktorý tu postavili v roku 1773 a dostal sa aj do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Investičné náklady na renováciu tejto jedinečnej kultúrnej pamiatky vyšli na viac ako 200-tisíc eur. Úrad vlády SR prispel sumou 91 tis. €, Ministerstvo kultúry SR poskytlo dotáciu 25 tis. € a z Nadácie VÚB získali grant 83 tis. € z programu Poklady môjho srdca. V nedeľu 26. septembra 2010 arcibiskup Ján Babjak v obnovenom chráme slúžil sv. liturgiu a nanovo slávnostne posvätil chrám.

Gréckokatolícka cirkev zviditeľňuje drevené chrámy

11. júla 2008 – Zápis drevených chrámov v Bodružali a Ladomirovej (okres Svidník) do Zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO, ktoré sa nachádzajú v prešovskej eparchii, znamená pre prešovské Gréckokatolícke arcibiskupstvo veľkú poctu. Nie sú to však jediné drevené sakrálne stavby, ktoré vlastní prešovská eparchia.