Chrám Bazila Veľkého nespadne

Na záchranu chrámu Bazila Veľkého v Krajnom Čiernom, zapísaného v roku 2000 do zoznamu 100 najohrozenejších pamiatok sveta, poskytla spoločnosť American Express grant vo výške 30 000 USD. Od roku 1996 táto spoločnosť udelila cez organizáciu World Monuments Watch granty v celkovej výške 6 mil. USD na záchranu 88 objektov v 49 krajinách sveta vrátane Maďarska, ČR, Chorvátska, Poľska a Rumunska. Podľa riaditeľky odboru pamiatkovej starostlivosti Ministerstva kultúry SR Viery Mockovej počas uplynulých rokov boli na záchranu jedného z poslených pozostalých chrámov východného obradu zo štátneho rozpočtu vyčlenené 2 mil. Sk. Marek Šarišský zo Slovenského pamiatkového ústavu doplnil, že financie z grantu budú okrem sanácie exteriéru a vnútorného zariadenia chrámu použité aj na úpravu okolia a zabezpečenie protipožiarnej ochrany dreveného objektu. Sanácia objektu aj s úpravou okolia by podľa jeho slov mala byť dokončená do dvoch rokov. Viceprezident spoločnosti American Express Michael Edwards počas odovzdávania grantu potvrdil, že uchovanie kultúrnych pamiatok je nevyhnutnou súčasťou rozvoja cestovného ruchu. Dodal tiež, že poskytnutie grantu na záchranu pamiatky sa často stáva spúšťacím mechanizmom pre ďalšie firmy, ktoré sa rozhodnú venovať časť prostriedkov na podobný účel.


Zdroj: HN 27/11/2001

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Ohrozený kostolík zachráni grant.

Ohrozený kostolík zachráni grant. Mladý architekt zvrátil osud sakrálneho dreveného Chrámu sv. Bazila Veľkého na východnom Slovensku

KOŠICE – Grant vo výške 30-tisíc USD udelila spoločnosť American Express na záchranu dreveného Chrámu sv. Bazila Veľkého v Krajnom Čiernom (okres Svidník). Kostolík, ktorý bol spolu s ďalšími 26 drevenými sakrálnymi stavbami na Slovensku vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, sa dostal v roku 1999 do zoznamu sto najohrozenejších historických pamiatok sveta. Raz za dva roky ho vydáva americká nadácia World Monuments Fund.

Záchrana kostolíka

Express, ktorá je o. i. známa tým, že od roku 1995 veľmi intenzívne spolupracuje na globálnom projekte záchrany najviac ohrozených pamiatok na svete. Gréckokatolícky kostolík Bazila Veľkého v Krajnom Čiernom v okrese Svidník pochádza z prvej polovice 18. storočia.

The World Monuments Fund (WMF)

The World Monuments Fund (WMF), najvýznamnejšia súkromná nezisková organizácia zameraná na ochranu a zachovanie historického, umeleckého a architektonického dedičstva ľudstva, zverejnila svoj zoznam 100 najohrozenejších kultúrnych pamiatok podľa programu World Monuments Watch pre rok 2004.