Najohrozenejšie pamiatky sveta

Obrázok k článku

Cieľom americkej nadácie World Monuments Fund (Nadácie svetových pamiatok) je prostredníctvom programu World Monuments Watch (Dozor nad svetovými pamiatkami) upriamiť pozornosť na záchranu kultúrnych pamiatok svetového významu, iniciovať sponzorov a tým zintenzívniť úsilie na zachovanie svetového kultúrneho dedičstva. Nadácia vydáva raz za dva roky zoznam 100 najviac ohrozených pamiatok na svete. Do zoznamu bol okrem Chrámu sv. Bazila Veľkého zaradený v rokoch 1998 – 1999 renesančný meštiansky dom v Banskej Štiavnici, tzv. Hellov dom. (sen)

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

The World Monuments Fund (WMF)

The World Monuments Fund (WMF), najvýznamnejšia súkromná nezisková organizácia zameraná na ochranu a zachovanie historického, umeleckého a architektonického dedičstva ľudstva, zverejnila svoj zoznam 100 najohrozenejších kultúrnych pamiatok podľa programu World Monuments Watch pre rok 2004.

Ohrozený kostolík zachráni grant.

Ohrozený kostolík zachráni grant. Mladý architekt zvrátil osud sakrálneho dreveného Chrámu sv. Bazila Veľkého na východnom Slovensku

KOŠICE – Grant vo výške 30-tisíc USD udelila spoločnosť American Express na záchranu dreveného Chrámu sv. Bazila Veľkého v Krajnom Čiernom (okres Svidník). Kostolík, ktorý bol spolu s ďalšími 26 drevenými sakrálnymi stavbami na Slovensku vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, sa dostal v roku 1999 do zoznamu sto najohrozenejších historických pamiatok sveta. Raz za dva roky ho vydáva americká nadácia World Monuments Fund.

Chrám Bazila Veľkého nespadne

Na záchranu chrámu Bazila Veľkého v Krajnom Čiernom, zapísaného v roku 2000 do zoznamu 100 najohrozenejších pamiatok sveta, poskytla spoločnosť American Express grant vo výške 30 000 USD. Od roku 1996 táto spoločnosť udelila cez organizáciu World Monuments Watch granty v celkovej výške 6 mil. USD na záchranu 88 objektov v 49 krajinách sveta vrátane Maďarska, ČR, Chorvátska, Poľska a Rumunska.