Ohrozený kostolík zachráni grant.

Ohrozený kostolík zachráni grant. Mladý architekt zvrátil osud sakrálneho dreveného Chrámu sv. Bazila Veľkého na východnom Slovensku

KOŠICE – Grant vo výške 30-tisíc USD udelila spoločnosť American Express na záchranu dreveného Chrámu sv. Bazila Veľkého v Krajnom Čiernom (okres Svidník). Kostolík, ktorý bol spolu s ďalšími 26 drevenými sakrálnymi stavbami na Slovensku vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, sa dostal v roku 1999 do zoznamu sto najohrozenejších historických pamiatok sveta. Raz za dva roky ho vydáva americká nadácia World Monuments Fund. “Je to pre mňa nesmierne povznášajúci pocit, že naša snaha nebola márna,” povedal pre SME Marek Šarišský, metodik regionálneho strediska Pamiatkového ústavu v Prešove. Mladý, 29-ročný absolvent architektúry v roku 1998 navrhol, aby sa pokúsili získať finančné prostriedky na záchranu architektonického skvostu prostredníctvom spomínanej nadácie: “Už počas štúdia architektúry nás s priateľmi znepokojoval osud drevených kostolíkov na východnom Slovensku, ktoré sú typickým príkladom prelínania východných a západných kultúrnych vplyvov. Podanie prihlášky bolo prirodzeným vyústením môjho záujmu zachrániť kostolík, ktorý bol zo všetkých 27 stavieb najviac ohrozený,” vysvetlil Šarišský. Ako uviedol, zo štátneho fondu Pro Slovakia získali v uplynulých rokoch na rekonštrukciu Chrámu Bazila Veľkého dva milióny Sk. Pamiatkari využili prostriedky na najnutnejšie práce, aby stavba nespadla. Exteriér i interiérová výzdoba vrátane ikonostatsu boli napadnuté drevokazným hmyzom, kamenné základy a spodné trámy zrubovej stavby strácali vplyvom vlhkosti stabilitu, bolo nevyhnutné opraviť strechu so šidľovou krytinou. “Aj keď sa má o pamiatku zo zákona starať komunita veriacich, v Krajnom Čiernom sú odkázaní na pomoc zvonku. V obci žije niečo cez 70 ľudí, zhruba polovica je gréckokatolíckeho vyznania, z nich chodí do kostola tak dvadsať veriacich. Je prirodzené, že z vlastných prostriedkov nemôžu chrám ani len udržiavať,” zdôraznil mladý architekt. Podľa jeho vyjadrenia prostredníctvom World Monuments Watch majú prísľub na ďalší grant vo výške 60-tisíc USD. “Budeme pokračovať v reštaurovaní ikonostasu a ďalšej výzdoby interiéru. V lete chceme stabilizovať svah návršia, na ktorom je kostol postavený. Ohrozujú ho totiž zosuvy pôdy. Tieto prostriedky by mali pokryť všetky náklady na komplexnú rekonštrukciu a zabezpečenie stavby. Pevne verím, že kostolík sa nám podarilo zachrániť,” hovorí Marek Šarišský. MIKULÁŠ JESENSKÝ


Zdroj: SME 27/11/2001

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Chrám Bazila Veľkého nespadne

Na záchranu chrámu Bazila Veľkého v Krajnom Čiernom, zapísaného v roku 2000 do zoznamu 100 najohrozenejších pamiatok sveta, poskytla spoločnosť American Express grant vo výške 30 000 USD. Od roku 1996 táto spoločnosť udelila cez organizáciu World Monuments Watch granty v celkovej výške 6 mil. USD na záchranu 88 objektov v 49 krajinách sveta vrátane Maďarska, ČR, Chorvátska, Poľska a Rumunska.

Záchrana kostolíka

Express, ktorá je o. i. známa tým, že od roku 1995 veľmi intenzívne spolupracuje na globálnom projekte záchrany najviac ohrozených pamiatok na svete. Gréckokatolícky kostolík Bazila Veľkého v Krajnom Čiernom v okrese Svidník pochádza z prvej polovice 18. storočia.

Drevený chrám zrenovovaný a nanovo posvätený

Prvú komplexnú rekonštrukciu má za sebou drevený chrám sv. Paraskievy v obci Potoky v okrese Stropkov, ktorý tu postavili v roku 1773 a dostal sa aj do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Investičné náklady na renováciu tejto jedinečnej kultúrnej pamiatky vyšli na viac ako 200-tisíc eur. Úrad vlády SR prispel sumou 91 tis. €, Ministerstvo kultúry SR poskytlo dotáciu 25 tis. € a z Nadácie VÚB získali grant 83 tis. € z programu Poklady môjho srdca. V nedeľu 26. septembra 2010 arcibiskup Ján Babjak v obnovenom chráme slúžil sv. liturgiu a nanovo slávnostne posvätil chrám.

Na obnovu kostolíkov východného obradu pridelil ŠFK Pro Slovakia tri milióny Sk

Svidník 14. apríla (TASR) – Tri milióny korún pridelila Rada Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia na krytie nákladov na tohtoročnú obnovu siedmich drevených kostolíkov východného obradu v okresoch Svidník, Stropkov a Prešov. Na rekonštrukčné práce na objektoch chrámov je z nej vyčlenených 1,8 milióna Sk, na reštaurovanie ikon 1,2 milióna Sk. Najviac je potrebné riešiť havarijný stav kostolíka v obci Dobroslava pri Svidníku, na odstránenie ktorého vyčlenila 700 tisíc korún a v obci Brežany v okrese Prešov 350 tisíc korún…