Podporila projekt Košíc-hlavného mesta európskej kultúry

Vláda schválila systém peňažnej podpory projektu Košíc, ktoré Európsky parlament a Rada Európy vybrali spolu s francúzskym Marseille za Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) pre rok 2013. Celková podpora projektu predstavuje 9,96 mil. eur. Tento rok vláda cez Ministerstvo kultúry (MK SR) vyčlení 166-tis. €, na budúci rok 1,162 mil. €, v roku 2011 to má byť 1,992 mil. €, v roku 2012 a 2013 po 3,320 mil. €. O Európske hlavné mesto kultúry sa uchádzalo deväť slovenských miest: Banská Bystrica, Bratislava, Dolný Kubín, Košice, Martin, Nitra, Prešov, Trenčín a Trnava. Do finále postúpili Košice, Martin, Nitra a Prešov. Súpermi Marseille v národnom francúzskom kole boli Lyon, Toulouse a

Projekt Európske hlavné mesto kultúry spustila Európska únia (EÚ) v roku 2007. Od tohto roku sú to vždy dve mestá – jedno zo starej a jedno z novej členskej krajiny. V roku 2009 patrí tento titul rakúskemu Linzu a litovskému Vilniusu. Na budúci rok budú tri Európske hlavné mestá kultúry – nemecký Essen, maďarský Pécs (Maďarsko) a turecký Istanbul. V roku 2011 bude titul EHMK patriť fínskemu Turku a estónskemu Talinu, v roku 2012 ním bude slovinský Maribor a portugalský Guimaraes, v roku 2013 slovenské Košice a francúzske mesto Marseille.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Projekt Pentapolitana podporí rozvoj kultúry

Pentapolitana je názov konceptu spolupráce regiónu východného Slovenska a pokračovaním spolupráce miest so spoločnou históriou a súčasnými výzvami. Ide o spoluprácu kultúrnych operátorov miest Bardejov, Levoča, Prešov, Sabinov, Košice, na ktorú má nadviazať spolupráca touroperátorov s cieľom rozvinúť cestovný ruch. Dohodli sa na tom komisie pre kultúru a zahraničné kontakty a komisie pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj mesta Prešov a zástupcovia neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Ako informovala hovorkyňa EHMK Jana Krajkovičová, na pracovnom stretnutí definovali možné oblasti spolupráce a doplnili už existujúce úspešné zapájanie sa kľúčových aktérov kultúrneho života v Prešove do programu v Košiciach prostredníctvom grantovej schémy MK SR.

Odpovede

  1. Podporila projekt Košíc-hlavného mesta európskej kultúry

    Takmer by sa dalo povedať, že som rodený Košičan, lebo v Košiciach bývam už vyše 38 rokov.

    Musím konštatovať, že som hrdý na to, ako mesto Košice teraz vyzerá, ale neodpustím si jednu poznámku, že mohlo vyzerať oveľa lepšie. Dôvod je celkom prozaický: keby tí ľudia, (ktorí v nedávnej minulosti zastávali významné funkcie) keby im skutočne záležalo na rozvoji mesta a nie na ich osobnom rozvoji ich vlastného majetku, tak si dovolím tvrdiť, že mesto Košice už mohlo byť takou známou metropolou, že by figurovalo na popredných miestach v celej Európe. (Už tu mohli stáť minimálne dva obrovské štadióny pre ľadový hokej, takisto aj pre futbalové zápasy. Som presvedčený aj o tom, že v dnešnej dobe by už bolo iba zopár schátralých budov v našom meste a aj to by boli iba rodinné domy tých majiteľov, ktorí by nemali finančné prostriedky na ich obnovenie, lepšie povedané skrášlenie).

    Už by sa zahraničný turista, (ktorý by zavítal do Košíc) v žiadnom prípade nemohol stretnúť v našom meste s takou skutočnosťou, aká bohužiaľ sa vyskytuje nielen na Luníku IX, ale takmer v celom meste, keď zájde do vedľajších uličiek, ktoré nie sú až tak na očiach. Hoci kompetentní ľudia o týchto nedostatkoch veľmi dobré vedia, tak musím konštatovať, že v tejto oblasti takmer nič nerobia a bohužiaľ pokračujú v šľapajach svojich predchodcov, a dalo by sa povedať, že mnohí z nich pokračujú vo svojich vlastných šľapajach, lebo tieto funkcie zastávajú už veľmi dlho. (Len ich činnosť akosi nevidieť a popri tom sú nie slabo platení z našich daní. Dokonca si mnohí z nich každoročne poberajú kadejaké odmeny a to tiež nie sú položky iba v nejakých „pár centov“).

    Touto cestou chcem poprosiť čitateľov môjho príspevku o radu (ale úprimnú, lebo v tejto oblasti mám takmer nulové skúsenosti), ako by som si mohol na týchto stránkach spropagovať moju knihu pod názvom: Keď zatneš slovom… Ladislav Serenča l.serenca@gmail.com

Comments are closed.