Košice si titul Európske hlavné mesto kultúry zaslúžili

Obrázok k článku

Košice si titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) zaslúžili. K takémuto záveru dospeli členovia Výboru pre kultúru a vzdelanie Európskeho parlamentu, ktorí absolvovali trojdňové výjazdové rokovanie v Košiciach zamerané na posúdenie investičných akcií a programu EHMK. Ako dnes na tlačovej besede po skončení rokovaní uviedol zastupujúci vedúci delegácie výboru Piotr Borys, je to veľká chvíľa pre Košice a celý región. „Myslím, že Košice využijú svoj potenciál a možnosti na propagáciu mesta a regiónu a prilákajú vo zvýšenej miere nielen turistov, ale aj investorov,“ povedal Borys. Ocenil tiež, že mesto našlo spoločnú reč so samosprávnym krajom a v rámci Terra Incognita a Pentapolitana realizujú rôzne programy EHMK vo viacerých mestách celého východného Slovenska. Vysoko vyzdvihol myšlienku a realizáciu komunitných a kultúrnych centier SPOT´s v sídliskových častiach mesta.

„Je to novátorská myšlienka, ktorá sa zatiaľ nikde inde nerealizovala. Myslím si, že by sa ňou mohli inšpirovať aj iné mestá,“ povedal Borys. Dodal, že delegácia bola milo prekvapená stavom investičných projektov, z ktorých je veľká časť dokončená .

Ako uviedol viceprimátor Ján Jakubov, najväčší projekt – rekonštrukcia bývalých kasární na Kulturpark, čaká už len na kolaudáciu a slávnostne má byť otvorený 3. augusta. Doložil, že tím neziskovej organizácie EHMK v súčasnosti pracuje na strategickom materiáli, ktorý má zabezpečiť udržateľnosť realizovaných investícií a programov aj v nasledujúcich rokoch. Dokument má koncom roka schváliť mestské zastupiteľstvo.

„Som hrdá, že som mohla vo svojej krajine privítať kolegov a mala som možnosť im ukázať, že Košice sa stali kultúrnym centrom zaslúžene. Na Košice sa už Európania nebudú pozerať len ako na priesečník východu a západu, ale odteraz budú aj kultúrnym srdcom Európy,“ povedala europoslankyňa a členka výboru Katarína Neveďalová. Ako dodala, podobné zasadnutie výboru sa uskutoční v septembri vo francúzskom meste Marsseiles, ktoré tiež získalo titul EHMK 2013. „Nebude mať ľahkú úlohu, pretože Košice nastavili latku naozaj vysoko,“ povedala Neveďalová.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…