Vyhlásili 15 ročník súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix

Vyhlásenie 15. ročníka prestížnej súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix sa uskutočnilo 2. novembra 2021. Jedná sa o súťaž, ktorá inšpiruje, motivuje a podporuje vlastníkov cenných kultúrnych pamiatok v neľahkom úsilí o ich záchranu a obnovu. Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s Nadáciou SPP a RTVS vyhlásili už 15. ročník súťaže. Majitelia obnovených alebo zreštaurovaných národných kultúrnych pamiatok majú možnosť do termínu 15. január 2022 podať prihlášku do súťaže.

Ministerka kultúry SR udelí na návrh odbornej poroty maximálne tri ceny „Kultúrna pamiatka roka – Fénix“, za obnovu/reštaurovanie objektu národnej kultúrnej pamiatky alebo jeho ucelenej časti, resp. za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky.

Laureáti 15. ročníka získajú osvedčenie o udelení ceny „Kultúrna pamiatka roka – Fénix“ priamo z rúk ministerky kultúry SR, plastiku bájneho vtáka Fénixa, ktorej autorom je akademický sochár Stanislav Mikuš a tiež finančnú odmenu 10 000 eur od generálneho partnera súťaže, Nadácie SPP, ktorá spolu s SPP dlhodobo podporuje obnovu a záchranu kultúrnych pamiatok na Slovensku.

Odborná porota má zároveň právo udeliť titul „Čestné uznanie“, ktoré môže získať právnická alebo fyzická osoba, ktorá zásadným spôsobom vstúpila do procesu obnovy/reštaurovania pamiatky, za mimoriadny prínos k ochrane a obnove pamiatky.

Okrem vyššie uvedených cien udelí generálny partner súťaže, Nadácia SPP, cenu „Kultúrna pamiatka roka – Cena Nadácie SPP“. Cena bude udelená na základe výsledkov hlasovania verejnosti za najkrajšiu obnovenú/zreštaurovanú pamiatku.

Ministerstvo kultúry, odborná porota a partneri súťaže majú právo na základe spoločného rozhodnutia vybrať pamiatku, nachádzajúcu sa v prebiehajúcom procese obnovy/reštaurovania a udeliť jej vlastníkovi titul s názvom „Adept na kultúrnu pamiatku roka – Fénix“. Cieľom udelenia tejto ceny je podporiť vlastníkov národných kultúrnych pamiatok, nachádzajúcich sa v procese obnovy/reštaurovania, upozorniť verejnosť na túto národnú kultúrnu pamiatku a proces jej obnovy a vytvoriť priestor pre sledovanie celého procesu až po jej úspešne ukončenú obnovu/reštaurovanie.

Všetky informácie o súťaži a jej podmienkach, o obsahu a spôsobe predkladania prihlášok sú dostupné na webovej stránke www.kpr-fenix.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede