Kultúrna pamiatka Župný dom v Komárne získa nový šat

Obrázok k článku

Historická budova Župného domu v centre Komárna získa nový šat. Mesto investuje tento rok do obnovy fasády i vnútorných priestorov na prízemí 135-tisíc eur. Práce na obnove tejto kultúrnej pamiatky potrvajú do konca októbra. „Považujeme za dôležité, aby sme obnovovali historické budovy, ktoré stavali naši predkovia. V prípade Župného domu vidieť ten dlhoročný proces, vďaka ktorému sa opätovne stane pýchou nášho mesta,“ povedal primátor Komárna László Stubendek.

 

Postupná rekonštrukcia Župného domu sa začala pred dvoma rokmi. Najprv sa opravilo jedno krídlo prízemia, vlani prišla na rad druhá polovica prízemia a hlavné priečelie budovy. V tomto roku pokračujú práce nielen na reštaurovaní fasády, ale aj v interiéri, vďaka čomu bude možné opätovne využívať celé prvé nadzemné podlažie. „Obnoví sa aj okolie budovy a po skrášlení blízkeho centrálneho parku prichádza na rad aj oprava cesty vrátane zmodernizovania inžinierskych sietí vedúcich pod ňou,“ doplnil Stubendek.

 

Ako informuje mesto Komárno na svojej internetovej stránke, pôvodná budova Župného domu bola postavená v roku 1798 v neskoro barokovom štýle, neskôr bola klasicisticky upravená. Súčasné riešenie priečelia sa zrodilo pri prestavbe v osemdesiatych rokoch 19. storočia.

 

Zdroj: http://ahojkomarno.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005

Dokumentácia kultúrnych pamiatok – laserové skenovanie a digitálna fotogrametria

Článok pojednáva o nových technológiách v geodézii, ktoré majú svoje široké uplatnenie v pamiatkovej architektúre. Na konkrétnych príkladoch historických pamiatok sú predstavené výsledky zamerania a spracovania nameraných údajov technológiami terestrického laserového skenovania a blízkej digitálnej fotogrametrie. Obe technológie sa vyznačujú pomerne krátkou dobou zberu údajov, spracovaním, tvorbou ich 3D modelov a zisťovaní geometrických súvislostí na modelovaných objektoch.

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.