Budova Slovenského národného múzea

Obnova.sk Fotografia

Hlavnú budovu SNM v Bratislave postavili v roku 1928 podla architektonických návrhov M. M. Harminca. Umelecká výzdoba priecelia je dielom F. Úprku, bronzové výplne vstupných dverí zhotovil S. Paukert. Expozície múzea boli slávnostne otvorené 4. mája 1930 Krátka história budovy

Slovenské vlastivedné múzeum spolu so Zemedelským múzeom pristúpili roku 1924 k výstavbe monumentálnej budovy na Vajanského nábreží. V eąte nedokončenej budove usporiadali roku 1927 Zemedelské múzeum a Slovenské vlastivedné múzeum Výstavu slovenských žúp pri príležitosti Medzinárodného dunajského veľtrhu. Budova bola postavená poľa architektonických návrhov M. M. Harminca v roku 1928. Umelecká výzdoba priečelia je dielom F. Úprku, bronzové výplne vstupných dverí zhotovil S. Paukert.

Obnova.sk Fotografia

Koncom druhej svetovej vojny bola budova múzea silne poškodená pri bombardovaní a oslobodzovaní Bratislavy. Po oslobodení bol celý objekt rekonštruovaný. V súčasnosti sídli v budove Generálne riaditeľstvo SNM a Prírodovedné múzeum SNM, ktoré sprístupňuje na druhom a treťom poschodí stále expozície. Na prízemí a prvom poschodí budovy sú výstavné priestory. Na treťom poschodí je knižnica múzea (pre verejnosť zapožičiava literatúru len prezenčne).

Zdroj: SNM, foto: SNM

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Osemdesiat rokov národného múzea v hlavnom meste

Osemdesiate výročie od slávnostného otvorenia v Bratislave oslávi začiatkom mája Slovenské národné múzeum (predtým Zemedelské múzeum). Jubileum svojho vzniku si múzeum, ktoré má v súčasnosti najvyšší počet zbierok na Slovensku, pripomenie presne 4. mája. Ako ďalej agentúru SITA informovala Jana Huttanová z oddelenia prezentácie a marketingu Slovenského národného múzea (SNM), pred 80 rokmi – 4. mája 1930 sa v novopostavenej sídelnej budove Zemedelského múzea na Vajanského nábreží na jej slávnostnom otvorení zišli vtedajší najvyšší predstavitelia politického a verejného života Československa, zástupcovia diplomatického zboru, kultúrnych inštitúcií, hospodárskych korporácií, vysokých a špecializovaných škôl s poľnohospodárskym zameraním. Prvých návštevníkov múzea čakali expozície troch novozriadených múzeí – Zemedelského múzea (1924), Lesníckeho múzea (1927) a Slovenského vlastivedného múzea (1923).

Martin: Prvá budova Matice Slovenskej

Dnes v nej sídli Slovenské národné literárne múzeum. Budovu začali stavať v roku 1864 podľa plánov Jána Bobulu a slávnostne ju otvorili na 3. valnom zhromaždení Matice slovenskej v roku 1865. Od roku 1870 tu sídlilo prvé Slovenské múzeum.

Začiatky Slovenského národného múzea

Začiatky Slovenského národného múzea (SNM) sú spojené s úsilím slovenského národa o národnú emancipáciu a sebaurčenie. SNM nadväzuje na tradície Múzea Matice slovenskej a Múzea Národného domu v Martine, ktoré rozvíjala Muzeálna slovenská spoločnosť. Tieto úsilia vyvrcholili r.1908 otvorením prvej stálej expozície v Martine v budove postavenej z národnej zbierky. Múzeum si od začiatku budovalo zbierky archeologické, etnografické, historické, numizmatické, umeleckohistorické, výtvarné a prírodovedné.