Uvoľňujú depozity Mestského múzea v Apponyiho paláci

BRATISLAVA 31. októbra 2004 (SITA) – Depozity bratislavského Mestského múzea v Apponyiho paláci, ktorý by mal prejsť rekonštrukciou, začínajú v súčasnosti uvoľňovať do upravených priestorov Materskej školy v Jarovciach a do kina Odboj v Dúbravke. Mestská organizácia Paming pripravuje umelecko-historické prieskumy omietok, ktoré bude robiť Mestský ústav pamiatkovej starostlivosti. V tomto roku už začali s opravou strechy a s klampiarskymi konštrukciami Ungerovho a Pauerovho domu. Kompletnou výmenou prešla pálená strešná krytina a čiastočne vymenili medené klampiarske prvky a poškodený krov. Obnova Apponyiho paláca, v ktorom sa okrem prevádzkových a expozičných priestorov Mestského múzea nachádza aj Archív mesta Bratislavy a Regionálna knižnica, bola pripravovaná už v 80. rokoch. V súčasnosti je v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave, má trhliny a technická infraštruktúra je za hranicou životnosti. Práce by po vyprázdnení depozitov mali začať na budúci rok. Predpokladané náklady na obnovu paláca sú 45 miliónov Sk.

V nevyhovujúcom stavebno-technickom stave je aj Stará radnica, najmä jej vlhké suterény a zničená je tiež technická infraštruktúra. Vykurovanie je napojené na kotolňu Primaciálneho paláca, čo spôsobuje prevádzkové problémy. Paming uvažuje o postupnej výmene rozvodov a vybudovaní samostatnej plynovej kotolne. Obnovu potrebujú aj niektoré fasády a strechy. Zámerom obnovy je okrem zlepšenia stavebno-technického stavu objektov aj vytvorenie nových reprezentačných priestorov mesta a rozšírenie ich kultúrno-spoločenského využitia pre verejnosť.

Do roku 2006 by malo byť na obnovu celého komplexu budov vynaložených 75 mil. Sk, čo však nie je konečný stav. V rozpočte na rok 2004 bola schválená suma 1,5 mil. Sk na spomínanú obnovu strechy Ungerovho a Pauerovho domu a na prípravu obnovy Apponyiho paláca na roky 2004 až 2005 čiastka štyri milióny Sk. Financie momentálne ešte nie sú k dispozícii.

(SITA, an;fa), 0144

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Opravia Starú radnicu a Aponyiho palác

BRATISLAVA 23. augusta (SITA) – S rekonštrukčnými prácami na budovách Starej radnice a Aponyiho paláca v Bratislave začne mestská organizácia Paming najskôr v druhej polovici budúceho roku. Agentúru SITA o tom informovala vedúca inžinierskych činností Pamingu Zdenka Turzíková. “Opraviť by sa mala strecha Starej radnice zo strany Hlavného námestia a fasády vo vnútri radničného námestia,” povedala Turzíková.

Bratislavskú Starú radnicu začnú rekonštruovať v septembri

Starú radnicu v Bratislave by mali začať rekonštruovať po 15. septembri 2008. Pôvodne sa mala radnica uzavrieť už pred letom, vedenie mesta sa však rozhodlo, že nádvorie radnice bude otvorené a prístupné verejnosti ešte počas tohtoročného Kultúrneho leta 2008. Expozícia Múzea mesta Bratislavy nachádzajúca sa v objekte Starej radnice, tak bude pre záujemcov otvorená celé leto.