Podtatranské múzeum sa modernizuje

Obrázok k článku od zora.

Podtatranské múzeum v Poprade (1876), ktoré patrí k najstarším múzeám na Slovensku, pokračuje v modernizácii priestorov po rozsiahlej rekonštrukcii, ktorou prešlo v posledných dvoch rokoch. Momentálne finišujú s prácami na novej expozícii Poprad a okolie v zrkadle vekov, v ktorej nebudú chýbať virtuálne a interaktívne prvky. Projekt bol v rámci Fondu na podporu umenia podporený sumou 20-tisíc eur.

 

Výstupom projektu budú interaktívne prvky v novej expozícii múzea, ktoré budú prezentované prostredníctvom technických zariadení – tabletov, dotykových LCD obrazoviek a tiež televíznej obrazovky. Ako uviedol pre agentúru SITA Marek Ružinský z Podtatranského múzea v Poprade, v časti expozície Praveký človek pod Tatrami bude vytvorený digitálny 3D model originálu výliatku mozgovne neandertálskeho človeka z Popradu – Gánoviec, s ktorým budú môcť pracovať návštevníci prostredníctvom animácie. Súčasťou bude aj multimediálna videoprezentácia – antropologický vývoj človeka.

 

V časti expozície Zrod mesta zas bude prezentovaný južný portál z kostola sv. Egídia z Popradu formou rozšírenej reality. „Múzeum disponuje originálnymi fragmentmi tohto portálu, takouto formou bude prezentovaný v celku, vo svojej reálnej podobe,“ vysvetľuje Ružinský. Časť expozície Vo víre udalostí bude drevená, vrstevnicová mapa Vysokých Tatier a podtatranskej oblasti (Posewitzova vrstevnicová mapa) spracovaná do podoby, ktorá bude slúžiť na interaktívnu získavanie informácií. Na základe „načítania“ mapy – 3D modelu, bude možné pomocou tabletov prostredníctvom rozšírenej reality získať informácie o podtatranských mestečkách, osadách, tatranských plesách a štítoch, významných lokalitách a pamiatkach v spádovej oblasti.

 

Expozícia bude rovnako doplnená o prezentáciu digitalizovaných zbierkových predmetov, ktoré múzeum získalo prostredníctvom digitalizácie zbierkových predmetov v rámci projektu Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK. Podtatranské múzeum v súčasnosti spravuje viac ako 52-tisíc kusov predmetov kultúrnej hodnoty z odborov paleontológia, mineralógia, botanika, zoológia, archeológia, história, numizmatika, dejiny umenia, etnológia a knižná kultúra.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články